Logo decombinatieridderkerk.nl
Het 'eiland in de Waal' bleek De Nes
Het 'eiland in de Waal' bleek De Nes

Graafwerk aan De Nes valt verkeerd

RIDDERKERK - Het afgraven van grote delen van De Nes in de Waal heeft kwaad bloed gezet bij bewoners van Rijsoord. Zij voelen zich overvallen door de graafmachines van waterschap Hollandse Delta en begrijpen niet dat een eeuwenoud landschap op deze grove manier wordt aangepakt: "Het is nu een kaal dood stuk aangelegd Almere Zuid geworden. Al het leven en de cultuur-historische geschiedenis is weg."

Volgens de boze Rijsoordenaren is niet alleen de karakteristieke landlijn afgegraven. Zij stellen dat er meer dan dertig procent van het eiland is verdwenen onder het geweld van de graafmachines. "Er is veel dieper, groter en vooral meer gegraven dan we dachten. De oevers zijn laser strak afgegraven en dat durven ze dan natuur te noemen" reageert de Rijsoordse kunstenaar Kees Alderliesten. Hij is net als het wijkoverleg stomverbaasd over de gang van zaken. Besproken waren wel het creëren van meer natuurlijke oevers voor een eiland in de Waal, maar er was geen Rijsoordenaar die daarbij De Nes voor ogen had.

Ze werden ook niet op het spoor gezet door de communicatie of de vergunningaanvraag. In de publicatie van de vergunning repte de gemeente Ridderkerk in juli over een "Eiland in de Waal, voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met vispaaiplaatsen".

Naam niet genoemd

Ook het waterschap heeft het in de berichten alleen over het 'eiland in de Waal' dat in beeld is voor een kleine vispaaiplaats. Elke Rijsoordenaar met een Kraaienhart vindt dat onbegrijpelijk. Het betreffende eiland staat al jaren op de kaart als De Nes. "Als ze dat hadden genoemd als de plek van het graafwerk zouden er zeker protesten zijn gekomen. Nu waren mensen alleen maar nieuwsgierig waar dat eiland zou zijn. Niemand is tegen meer natuur, maar De Nes heeft zich juist heel natuurlijk ontwikkeld. Het heeft duizenden jaren overstromingen vanuit zee overleefd en de verminking van de rijksweg doorstaan" betoogt Alderliesten. Meerdere Rijsoordenaren hebben inmiddels bij het wijkoverleg aan de bel getrokken.

Volgens het waterschap worden de oevers rond en op het eiland flauwer gemaakt, waardoor flora en fauna zich verder kan ontwikkelen. De natuurlijke oevers moeten betere paai- en schuilplaatsen voor vissen en broedplaatsen voor vogels bieden. Gesteld wordt dat het aanzien van de Waal als natuurgebied hiermee sterk zal verbeteren. Het eeuwenoude eiland zal gesloten blijven voor publiek. Het graven van de speciale vispaaiplaats voor De Nes staat gepland voor begin volgend jaar

Europese richtlijn

Het werk in Rijsoord maakt deel uit van de serie projecten die Hollandse Delta uitvoert in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW). . In Europa zijn afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Ze staan in die KRW. Waterschap Hollandse Delta heeft volgens de KRW tot 2021 de tijd om te zorgen voor gezond water voor mensen, vissen, watervogels en waterplanten.

Meer berichten