Afbeelding

Stichting heeft volop plannen voor het Waalbos

Algemeen

Met vrijwilligers bijdragen aan de natuur en levendigheid van het Waalbos. Dat is het streven van de Stichting Natuurbeheer Waalbos, die volop kansen ziet nu na meer dan dertig jaar plannen maken daadwerkelijk is begonnen met de aanleg van het nieuwe groene gebied tussen Rijsoord en Heerjansdam.

"Op de delen die al klaar zijn zien we nu al meer vogels en meer vlindersoorten. Dat belooft wat, want het wordt een heel veelzijdig gebied" zegt Christa Groshart, een van de oprichters van de stichting. De naam Waalbos is wat dat betreft misleidend. Het ruim 190 ha tellende gebied wordt niet vol geplant met bomen, maar zal bestaan uit verschillende waterpartijen, weidegebieden, struweel en enkele stukken bos. Natuurbeheer Waalbos ziet volop kansen om daar in overleg met het voor de inrichting verantwoordelijke Staatsbosbeheer nieuwe elementen aan toe te voegen. "We zijn al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Omwille van de bezuinigingen wil Staatsbeheer voor grote delen een inrichting die weinig onderhoud vergt. Dat betekent dat wij er met vrijwilligers veel aan natuurbeheer kunnen doen" stelt bestuurslid Eveline van der Feyst.

De stichting heeft hiervoor al veel ideeën. Men hoopt het gebied onder meer te verrijken met een vlindertuin en weer iets van de vroegere Rijsoordse vlascultuur terug te brengen. Nabij de molen aan de Waalweg zijn kansen voor het zaaien van verschillende graansoorten, zodat men er aan bezoekers ook kan laten zien waar meel vandaan komt. In het gebied staan al wat fruitbomen die het beeld van een kleine boomgaard gaan geven: "Het moet een recreatief, maar ook educatief gebied worden. Scholen moeten er leuke excursies kunnen houden. Voor de allerkleinsten willen we een kabouterpad creëren. Ook moeten er mooie plekken komen om vogels te spotten en in samenwerking met kunstenaars willen we graag weer wat terug van de vroegere kunstenaarskolonie in Rijsoord."

In samenwerking met de IJsclub Rijsoord en stichting De Rijsoordse Molen hoopt men ook te komen tot een klein onderkomen. De stichting ziet het als een belangrijke voorziening, ook om haar eigen vrijwilligers bij weer en wind te kunnen voorzien van koffie, soep e.d. Een belangrijke rol heeft Natuurbeheer Waalbos zeker voor maai- en snoeiwerk. Daarom zal men regelmatig met vrijwilligers op de been zijn voor het maaien van graslanden, uitdunnen van struiken en bomen en het knotten van wilgen. "Een aantal vrijwilligers is hier al goed op voorbereid. Deze maand heeft een groep een training gehad voor het werken met een zeis en we hebben een paar krachten die gecertificeerd zijn om met een motormaaier te werken" zegt Bas Huizer over de serieuze voorbereiding. Om vrijwilligers en donateurs te werven komt de stichting binnenkort een brochure uit met informatie en een plattegrond van het Waalbos. Alle informatie over de activiteiten staat op: www.onswaalbos.nl.

Advertenties uit de krant