Logo decombinatieridderkerk.nl
Initiatiefnemer Kees Pieters
Initiatiefnemer Kees Pieters

Burgerinitiatief: Stop de bouw van windmolens op land

REGIO - Wind op land is tot 39 procent duurder dan wind op zee. Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Ook in Barendrecht.

Het bouwen van windturbines op land is niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper. Het is ook niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld en het is overlastgevend voor de omwonenden. Alle onderliggende analyses vindt men op de website: stoplandwind.nl

stoplandwind.nl

Daarom moet het bouwen van windmolens op land stoppen. Om de politiek hiertoe te bewegen is op 1 december het burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land' gestart. Dit burgerinitiatief wordt gesteund meerdere organisaties onderaan dit bericht. Er zijn 40.000 ondertekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer.

Iedereen wordt opgeroepen om het burgerinitiatief te ondertekenen en bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Samen voor een groener, mooier en leefbaarder Nederland zonder windturbines op land.

Meer berichten