<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

Drie Ridderkerkse corporaties hebben intentie tot fusie

RIDDERKERK - Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Vooruitgang en Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting Rijsoord en Stichting Woonvisie ondertekenden afgelopen donderdag 12 april een intentieovereenkomst tot fusie in 2018. De drie partijen onderzoeken nu welke vorm het beste bij hen past en of er nog een mogelijkheid is dat leden van de kleine corporaties zelf actief de woningen blijven beheren. Op deze manier zouden zij hun huidige bijdrage aan de leefbaarheid, sociale cohesie en onderlinge zorg en welzijn in hun buurt kunnen voortzetten. 

Verkenning tot fusie 
'Vooruitgang' en 'Rijsoord' zien als vrijwilligersorganisatie geen mogelijkheden meer als zelfstandige woningcorporatie voort te bestaan. Dat komt door de strenge eisen die de Woningwet uit 2015 aan bedrijfsvoering, verslaglegging en compliance stelt. Daarom namen zij het initiatief tot gesprekken met Woonvisie. De verenigingen bieden de woningen eerst te koop aan hun huurders aan. De andere woningen gaan naar Woonvisie. De bedoeling is dat in 2018 te realiseren. 

Zelfbeheer 
Dick Alblas, bestuurder van 'Rijsoord', en Jaap Nijholt, bestuurder van 'Vooruitgang' vinden dat de gesprekken met Woonvisie op een prettige en constructieve manier verlopen. 'We onderzoeken nu samen met Woonvisie en huurders in hoeverre er nog interesse is onder onze leden voor een vorm van zelfbeheer. Dan doen we als huurders zelf nog een aantal beheertaken die we nu ook doen. Woonvisie verzorgt dan alle zaken op het gebied van planmatig onderhoud, bedrijfsvoering en het voldoen aan wet- en regelgeving.' 

Alfred van den Bosch, bestuurder van Woonvisie, is onder indruk van het vele werk dat beide verenigingen de afgelopen decennia hebben verzet en hoopt dat de huurders zich in de toekomst ook bij Woonvisie thuis voelen. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221916&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>