<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

Vogeltrek in de Crezéepolder

RIDDERKERK - Zaterdag 6 oktober werd voor de 23ste keer de door de  Vogelbescherming georganiseerde trekvogeltelling gehouden. Op zo'n 150 plekken in het land werd geteld.  Dit jaar werden minimaal 1.016.205 vogels gezien, te onderscheiden in 204 soorten. Tijdens de internationale vogelteldag de 'Euro Birdwatch' zijn een recordaantal vinken geteld. In totaal  werden in ons land 493.281 vinken geteld. De bulk hiervan komt uit Scandinavië en vliegt door naar de warmere delen in Europa.

Een van de telposten was in de Crezéepolder. Dit nieuwe getijdegebied heeft zich ontwikkeld tot een vogelkijk hotspot met landelijke bekendheid gezien de vele bijzondere soorten die er inmiddels gezien zijn.

Zaterdagochtend half zeven stonden de eerste vogelaars van de Vogelwerkgroep IJsselmonde al achter het kijkscherm. In de loop van de ochtend kwamen verschillende belangstellenden een kijkje nemen. Ze hadden het getroffen het was een goede trekdag.
Geholpen door het gunstige weer zagen ze in zeven uur tijds 8640 vogels voorbij komen. Ze zagen grote groepen vogels op trek naar het Zuiden. In totaal werden in 41 soorten gezien. Daarbij is de vermeldingswaardige visarend, die trek plekke aanwezig was niet meegeteld.
Een grote bijzonderheid was de Steppekiekendief! Iedereen stond paraat want uit de Alblasserwaard was al een bericht gekomen dat hij onderweg was.
Ook in de Crezéepolder was de vink de meest getelde soort. Maar liefst 3591 vinken passeerden de telpost. Gevolgd door 2018 Graspiepers,  1335 Spreeuwen, 194 Kneuen en 99 Witte kwikstaarten .
De volledige lijst online te vinden op http://www.trektellen.nl/count/view/31/20181006.

De vogelwerkgroep is  onderdeel van de Natuurvereniging IJsselmonde . De leden van de werkgroep zijn actief op het hele eiland IJsselmonde.  In Ridderkerk  onderhouden ze nestkasten (inventariseren, schoonmaken, vervangen en ophangen). In Barendrecht worden twee oeverzwaluwwanden onderhouden. De wanden  moeten in het vroege voorjaar worden afgestoken.  
Leden van de vogelwerkgroep  geven voor belangstellende  openbare excursies (en daarnaast zijn  er excursies voor leden van de werkgroep) en ook geven ze soms een workshop, cursus of presentatie.  En dan zijn de jaarlijkse telprojecten zoals de wintertellingen en de broedvogeltellingen in steeds meer gebieden nog niet eens genoemd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221919&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221916&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>