<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

Aangepast onderhoud vijver Reijerpark

RIDDERKERK - Op de foto zijn drie kunstmatige eilandjes te zien. Op maandag 6 juni 2016 hebben leerlingen van het Wellant college geholpen om tweeduizend plantjes in matten te zetten. Het doel is dat de leerlingen gaan onderzoeken wat het effect van de eilanden is op de waterkwaliteit. Stekken van riet, gele lis, zegge, dotters en pitrus werden in potjes gestoken en vervolgens in speciale matten geplaatst. Deze zijn verankerd in het midden van vijver. Door het groeien van de planten wordt een deel van de voedselrijkdom van het water geconsumeerd. Kleine waterdiertjes, maar ook kleine en grote vissen zoeken een schuilplaats onder de matten. Dit alles komt het leven in het water ten goede.      

Zeer zeldzame, en dus beschermde, libellensoorten in het Reijerpark.

Eind mei werden in het Reijerpark meerdere exemplaren van de Gevlekte witsnuitlibellen gezien, een soort die daarvoor nog nooit op IJsselmonde was gevonden.  Er is zelfs ei-afzetting waargenomen. Bij dezelfde plas in het Reijerpark werden ook nog vier Sierlijke witsnuitlibellen ontdekt. Deze soort is helemaal bijzonder. In de jaren zeventig stierf de soort uit in Nederland. Het duurde tot 2006 voordat de eerste Sierlijke witsnuitlibel weer gezien werd. Het Reijerpark is het vierde gebied in Zuid-Holland waar deze soort ooit is waargenomen. 

De vraag rijst, is er een verband met de EKO eilanden? Het valt niet uit te sluiten. In 2016 werden bij het waterdiertjes scheppen al soorten waargenomen die duiden op een bijzonder goede waterkwaliteit. De larven van libellen doen er een tot vier jaar over om zich te ontwikkelen tot vliegend insect. Er zijn aanwijzingen die tegen pleiten: Dit jaar zijn op meer plaatsen voor het eerst deze bijzondere libellensoorten gezien. Helaas is na de zomer is de waterkwaliteit, waarschijnlijk als gevolg van de droogte, aanzienlijk achteruit gegaan.

Gevolgen voor het onderhoud
Het voorkomen van deze bijzondere libellensoorten heeft gevolgen gehad voor het onderhoud van de plas. De gemeente, als beheerder, moet hen volgens de wettelijke regels een zo groot mogelijke kans op voortplanting en overleving bieden. Daarom is het onderhoud van de rietoevers hier iets anders uitgevoerd dan gebruikelijk. Het riet is vorige week op een aantal plekken verwijderd. Daarbij is het riet is tot ongeveer tien centimeter boven het water afgemaaid. Dit om het water en de waterbodem zo weinig mogelijk verstoren. In de bodem zitten soms larven van de libellen en libellen leggen eitjes op de rietstengels net boven de waterspiegel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221919&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221916&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>