Afbeelding
Foto: Jos Wesdijk

Hoveniersbedrijf met mogelijk langste historie

Algemeen

RIDDERKERK - Achttien jaar geleden vierde hoveniersbedrijf Aardoom het 170-jarig bestaan. Over die lange historie van het hoveniersgeslacht werd in 2000 ook een boekje uitgegeven. Enkele jaren later dook lokaal historicus Adrie Maliepaard op verzoek van toenmalig directeur Huibert Aardoom verder in de geschiedenis. Hij ontdekte dat het familiebedrijf een langere staat van dienst had.
In het archief van de Hervormde Kerk van Ridderkerk vond hij stukken die duiden op een langere historie. Uit een verantwoording van uitgaven van de kerkvoogdij van de Singelkerk uit 1793 kon worden vastgesteld dat er al 37 jaar eerder tuinwerkzaamheden door Aardoom werden verricht. Na zijn ontdekking in het Stadsarchief van Dordrecht achterhaalde Maliepaard meerdere stukken over werkzaamheden die eind achttiende eeuw door Aardoom werden gedaan.
Met een bewezen historie van 225 jaar is Aardoom de oudste onderneming van Ridderkerk en vermoedelijk het oudste hoveniersbedrijf van Nederland. Na grondlegger Jan Willemz Aardoom nam zijn zoon Willem Jans Aardoom de spade ter hand. Hij werd opgevolgd door Gerrit, een van zijn drie zoons. Diens zoon Huibert ging ook op pad met kruiwagen en spade om de tuinen bij de gegoede burgerij op te knappen. Altijd op klompen werd daarna Huibert Hendrik Aardoom (1935-2011) een bekende verschijning in Ridderkerk. De familietraditie wordt nu voortgezet door (pleeg)zoon Dionysios Sofronas, die met twaalf medewerkers helemaal in het heden staat en naar de toekomst kijkt. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het hoveniersbedrijf dat is aangesloten bij onder meer NL Green Label, Feel Good Garden en Wilde Weelde, de vakgroep voor een natuurlijke omgeving. In 2011 won Aardoom een duurzaamheidsprijs.
Bij de uitreiking van het precicaat 'hofleverancier' sprak burgemeester Attema lovend over de manier waarop het bedrijf al die jaren heeft geopereerd: "Het gaat bij Aardoom om resultaten op de lange termijn en het behoud van het bedrijf voor volgende generaties, met oog voor duurzaamheid en 'rentmeesterschap'. In 2011 won Aardoom een duurzaamheidsprijs."

Advertenties uit de krant