Logo decombinatieridderkerk.nl

Verkeersbesluit Oostmolendijk te bekijken op inloopavond

RIDDERKERK - Dit najaar voert waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden uit aan de Rotterdamseweg in Ridderkerk. Het geplande werk betreft het gedeelte vanaf de Ringdijk tot aan de aansluiting met de N915 in Ridderkerk.

Daarnaast start het waterschap een procedure met een verkeersbesluit voor het afsluiten van de kruising, Rotterdamseweg/Vlietlaan richting Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer.
Hiervoor zal een uitgebreide procedure doorlopen worden, waarbij omwonenden in de gelegenheid worden gesteld om hun belang naar voren te brengen. Volgens het waterschap bevordert de nieuwe (duurzame) weginrichting en de afsluiting de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Inloopavond
Tijdens een inloopavond op donderdag 21 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in de Hofstede de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk 82 in Ridderkerk vertelt het waterschap meer over de plannen. Op deze avond is het schetsontwerp van het onderhoudsproject te zien en is het ontwerp-verkeersbesluit beschikbaar. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven.

Ter inzage
Voor dit verkeersbesluit heeft het waterschap gekozen voor een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het ontwerpbesluit van 28 maart tot en met 9 mei ter inzage wordt gelegd via: www.overheid.nl.
Gedurende deze zes weken kunnen zienswijzen ingediend worden. Daarna volgt de behandeling, beoordeling van de zienswijzen en definitieve vaststelling van het verkeersbesluit door het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Ook dit besluit wordt te zijner tijd bekend gemaakt via www.overheid.nl.
Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de Rechtbank worden aangetekend.

Meer berichten