Logo decombinatieridderkerk.nl

Internationale samenkomst "Geloven zonder te zien?"

RIDDERKERK - Na aanleiding van Johannes 20 vers 30 en 31, Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. Deze samenkomsten (om de veertien dagen) zijn bedoeld voor statushouders, vluchtelingen, bewoners van het AZC en mensen met een migrantenachtergrond en belangstellenden. Dit is een initiatief vanuit verschillende kerken in Ridderkerk. Er zal vertaling zijn in het Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. Deze worden gehouden in kerkgebouw De Kern aan de Stadhouderslaan 29 te Ridderkerk, aanvang is 16.00 uur en de kerk gaat open om 15.30 uur. Iedereen is van harte welkom om de samenkomsten te bezoeken. Voor kinderen tot twaalf jaar is er een kinderprogramma en voor de allerkleinsten is er crèche. Na afloop van de samenkomsten is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie, thee en fris.

Meer berichten