Logo decombinatieridderkerk.nl
Nu kan men nog vanaf de Oostmolendijk de Rotterdamseweg op
Nu kan men nog vanaf de Oostmolendijk de Rotterdamseweg op

Oostendamse bezwaren tegen afsluiting

RIDDERKERK - Veel bewoners van Oostendam zijn tegen de afsluiting van de verbinding Oost-Molendijk en de Rotterdamseweg. De voorzitter van het wijkoverleg, Johan Kraaij, kon afgelopen vrijdag bijna 240 bezwaarschriften overdragen aan het waterschap Hollandse Delta.

Het waterschap heeft als wegbeheerder het voornemen om weg van en naar de dijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit zou de doorstroming op de Rotterdamseweg bevorderen, maar betekent omrijden voor dijkbewoners en Oostendammers. "Met de beoogde afsluiting vervalt de laatste verbinding tussen Oostendam en Ridderkerk en zou deze in het vervolg via de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en over een vervangende rijksweg (A15) gaan. Dat is toch ondenkbaar!" stelt Kraaij.
In Oostendam werden 250 brieven verspreid om dit onder de aandacht te brengen. Dit leverde 103 ondertekenaars (ruim 40 procent) van bezwaarschriften op. Daarnaast hebben via Oostendam 55 bewoners van Drievliet, Ridderkerk en Rijsoord en zijn er 27 bezwaren gekomen uit de verdere omgeving. Bijzonder is dat er ook 48 handtekeningen zijn gezet ter ondersteuning van ondernemer Kranendonk, die bij afsluiting vreest voor verlies van Ridderkerkse klanten.
In de bezwaarschiften wordt gesteld dat de effecten voor de doorstroming beperkt zijn en de nadelen daar niet tegenop wegen. "Na afsluiting van de Oostmolendijk van de Rotterdamseweg is te verwachten dat bij stremming op A15 /A16 sluipverkeer een weg zal vinden via Pruimendijk/Tarwestraat/Pruimendijk richting Rijsoord. Dit conflicteert met de in Rijsoord nieuw in te richten fietssnelweg" is de verwachting.

Meer berichten