Cora van Vliet werd door haar partij gedwongen tot aftreden
Logo decombinatieridderkerk.nl
Cora van Vliet is haar plek als wethouder kwijt
Cora van Vliet is haar plek als wethouder kwijt

Cora van Vliet werd door haar partij gedwongen tot aftreden

RIDDERKERK - Cora van Vliet is niet vrijwillig teruggetreden als wethouder. Ze werd tot die stap gedwongen door de fractie van Echt voor Ridderkerk, die het vertrouwen in haar opzegde. Een conflict met het UWV werd de wethouder politiek fataal.

Cora van Vliet bood op 7 mei jl. haar ontslag aan wegens "een lopende privékwestie", die een belasting zou kunnen vormen voor haar functioneren als wethouder. Die kwestie blijkt een rechtsgang tegen het UWV, waarvan de feiten teruglopen tot 2014. Van Vliet verzette zich tegen terugvordering van een deel van haar uitkering en een boete voor verkeerde opgave van gewerkte uren. "Het was voor mij een principekwestie, want ik ben door het UVW op het verkeerde been gezet" aldus Cora. De rechtszaak hierover diende in 2017 en een hoger beroep volgde in maart van dit jaar.
Het wordt het EVR-lid kwalijk genomen dat ze hier niet transparant over is geweest. Zelf zegt ze niks bewust verborgen heeft willen houden: "Ik kon niet bij een bijeenkomst van de gemeente zijn toen ik naar de Raad van Beroep moest. Dat heb ik open aan onder andere locoburgemeester Henk van Os gemeld. Ik had ook een smoesje kunnen verzinnen over een ziekenhuisbezoek."
Toen burgemeester Attema na terugkomst van haar vakantie hoorde van de lopende rechtszaak liet ze de zaak door bureau Capra onderzoeken. Dit bureau deed ook de eerdere integriteitsonderzoeken voor het aantreden van de Ridderkerkse wethouders.  Conclusie van het tweede onderzoek was dat Van Vliet melding had moeten doen van deze kwestie: "Mevrouw Van Vliet had zich moeten realiseren dat deze rechtszaak een integriteitsrisico met zich meebrengt."
De zaak over de uitkeringskwestie werd extra gevoelig omdat ze portefeuillehoudster voor werk en inkomen werd. Van Vliet zegt dat ze er niet meer aan gedacht heeft toen ze vorig jaar het gesprek met Capra had. "Ik heb toen alles wat me relevant leek verteld. Alles over mijn bedrijven en contacten heb ik gemeld. Alleen dit had ik toen niet op mijn netvlies" vertelt de afgetreden wethouder.

Ongeloofwaardig
Dit laatste wordt niet serieus genomen door EVR-fractievoorzitter Ad Los. Hij kreeg met verbijstering de conclusies van Capra onder ogen. "Als we dit hadden geweten hadden we haar niet als wethouder voorgedragen. Maar ze heeft het nooit gemeld. Niet toen ze als kandidaat raadslid solliciteerde bij Bram Peper, niet bij haar kandidatuur als wethouder en niet bij Capra. Dit is heel ongeloofwaardig en schadelijk voor de politiek" reageert de EVR-leider.
Zelf hoopte Cora van Vliet nog om met een portefeuillewissel de kou uit de lucht te krijgen, maar ze kreeg haar fractie niet meer achter zich. "We hebben er spoedberaad over gevoerd en unaniem is de steun ingetrokken. Wij kunnen en willen dit niet verdedigen" aldus Los.
Met dit fractiestandpunt restte voor Cora van Vliet niets meer dan de weg naar de uitgang. Ze stelt dat er wel andere belangen in het spel zijn. "Ad Los heeft liever zijn stiefzoon als wethouder. Dat was al zo toen ik gekozen werd."

Meer berichten