Logo decombinatieridderkerk.nl
Rachelle

Column Rachelle: De laatste loodjes

Het einde van het studiejaar is in zicht. De laatste loodjes. Waar groep-achters druk bezig zijn met het oefenen van de eindmusical, zijn de middelbare scholieren hard aan het blokken om de cijfers omhoog te krikken in die laatste toetsweek. En terwijl de eindexamenleerlingen hun diploma al op zak hebben en zelfs alweer terug zijn van een feestvakantie naar Albu, zullen de vervolgstudie-studenten nog even moeten bikkelen voor het feest kan losbarsten. Tot de laatste dag voor de zomervakantie moet er namelijk flink gestudeerd worden. En die laatste periode van het studiejaar is vaak het zwaarst.

Ook ik zal het feest nog een paar weken moeten uitstellen. Niet alleen omdat ik een cruciale herkansing heb waarvan de universiteit het nodig vond deze pas eind juli te laten plaatsvinden, maar ook omdat er deze laatste weken een pittige stapel werk op mij wacht. Ik ben namelijk bezig met het schrijven van mijn bachelorscriptie. Naar aanleiding van een zelf uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek kom je tot conclusies die soms nuttig kunnen zijn voor de maatschappij. Om tot deze maatschappelijk en wetenschappelijk relevante conclusies te komen dient er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek te worden uitgevoerd. Kwalitatief onderzoeken doe je door met de onderzoekspopulatie in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een interview, om op deze manier achter bepaalde informatie te komen. Kwantitatief onderzoek is met name het analyseren van cijfers met behulp van een statistische analyse. Op deze manier kan je bijvoorbeeld conclusies trekken uit data die voort is gekomen uit enquêtes.

Mijn scriptie gaat over wat burgers vinden van surveillance door de overheid op het gebied van high impact crime. Met andere woorden: de mening van het volk over het toezicht dat de politie uitvoert op criminaliteitsdelicten als straatroof, woninginbraak of uitgaansgeweld. Deze meningen zijn gemeten door middel van een online enquête. De antwoorden die door de onderzoekspopulatie zijn gegeven, worden door mij geanalyseerd. Ik zal jullie de manier waarop dit gebeurt besparen. Op basis van de uitkomsten kom ik, en met mij vele anderen, te weten wat burgers vinden van toezicht door de overheid. Leuk, interessant maar zeer stressvol die deadlines. De laatste loodjes. Nog heel even en dan hoop ik eindelijk mijn bachelor te bemachtigen en kan ook voor mij het feest losbarsten.

Meer berichten