Logo decombinatieridderkerk.nl

Openluchtdienst op het Koningsplein

RIDDERKERK - Hoe sommige dingen bij elkaar komen is nog wel eens verrassend: een aangedragen thema "Amazing Grace" met een koor Amazing Kids & Teens, dat kan geen toeval zijn. De voorganger dit jaar is Arjan ten Brinke, hij is als wijkpastor verbonden aan de christelijke gemeente de Wegwijzer in Almere. Het koor "Amazing Teens & Voices" onder leiding van Hanneke Scherff is afkomstig uit de Alblasserwaard en bestaat uit jonge en enthousiaste zangers.

Naast de koorzang kunnen de aanwezigen ook met z'n allen meezingen in de samenzang van bekende liederen. Ook de kinderen worden tijdens de dienst niet vergeten, ook daarvoor is tijd beschikbaar. Het thema: "Amazing Grace" geeft aan dat God men wonderbaarlijke genade schenkt voor de fouten welke ze in het leven maken. Wat ze ook hebben gedaan er is vergeving mogelijk bij God.

Het doel van de openluchtdiensten is in alle jaren niet veranderd; de hele gemeenschap kan het evangelie horen en dat dit ook gedragen wordt door alle kerken die het christelijk geloof willen uitdragen. De samenzang wordt begeleid door de band van de Volle Evangelie gemeente "de Kern" uit Slikkerveer. De organisatie van de openluchtdiensten wordt ondersteund door: Leger des Heils, Prot. Gemeente te Bolnes, Prot. gemeente de Levensbron, Prot. Gemeente Christus is Koningkerk, Volle Evangelie Gemeente "De Kern", Herv. gemeente Goede Herderkerk, Herv. Gemeente te Rijsoord, geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), de Herv. Singelkerk en de Geref. Kerk te Rijsoord.

De dienst begint om 14.00 uur maar enkele minuten daarvoor zal het koor al enkele liederen zingen. Het is wel aan te raden een (klap)stoel mee te nemen. De diensten worden financieel ondersteund door een bijdrage van de deelnemende geloofsgemeenschappen en een subsidie vanuit de gemeente. Deze ziet het belang in van een interkerkelijke activiteit welke voor de hele bevolking van Ridderkerk toegankelijk is. Men is hierbij van harte uitgenodigd om 7 juli deze dienst bij te wonen.

Meer berichten