Logo decombinatieridderkerk.nl

Petitie voor waterornament

INGEZONDEN

Op 12 juni jl. ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief van het college betreffende het onderzoek naar de civieltechnische randvoorwaarden en beperkingen bij een eventuele inpassing van een waterornament op het Koningsplein. In de brief wordt gemeld dat in de gemeente Maassluis rekening wordt gehouden met jaarlijkse beheerskosten van 25.000,- voor een dergelijk waterornament. Navraag bij het bedrijf, die het waterornament heeft geplaatst en in onderhoud heeft, leert ons dat de werkelijke kosten voor onderhoud in Maassluis ongeveer 5.000,- per jaar bedragen. Tevens staat in de brief vermeld dat juist op zeer warme zomerdagen het waterornament in Maassluis buiten werking wordt gesteld, omdat de geëiste waterkwaliteit dan niet kan worden gegarandeerd. De leverancier van dit waterornament liet ons echter ook weten dat het maar zelden voorkomt dat het waterornament op zeer warme dagen buiten werking wordt gesteld. Alleen bij buitentemperaturen van 35 graden of hoger zou het waterornament mogelijk buitenwerking moeten worden gesteld. Maar dit komt dus zelden voor. Al met al blijkt uit het onderzoek dat een waterornament op het Koningsplein technisch mogelijk is. En daar zijn wij als Burgerinitiatiefnemers Waterornament Koningsplein uiteraard zeer verheugd over. Ook verheugd zijn wij over het feit dat een nadere uitwerking en de financiële consequenties door het college bij het opstellen van het ontwikkelperspectief centrum zal worden betrokken.
Inmiddels heeft de petitieactie van de initiatiefnemers en ondernemers in het centrum bijna de 1000 ondertekenaars opgeleverd (zie ook : https://petities.nl/petitions/waterornament-koningsplein-ridderkerk).Ook daar zij wij zeer verheugd over.
Mochten meer mensen de petitie willen ondertekenen, dan kan dat ook aanstaande zaterdag 22 juni in het centrum onder de pagodetent tegenover het voormalige Bruna-pand.

Burgerinitiatiefnemers Waterornament Koningsplein

Meer berichten