Logo decombinatieridderkerk.nl
Kapotte stenen worden weer eerder vervangen
Kapotte stenen worden weer eerder vervangen

Terug naar beter onderhoud

RIDDERKERK - De gemeente Ridderkerk gaat het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte verhogen. Het college wil voor het straatbeeld terug naar de kwaliteit van 2011, de periode voor alle doorgevoerde bezuinigen. De komende jaren worden extra middelen ingezet om het achterstallig onderhoud in te halen.

In eerste instantie wil de gemeente de meest verzakte fietspaden en trottoirs aanpakken. Daarna wordt ook de verdere bestrating verbeterd. Voor 2020 t/m 2023 wordt er jaarlijks 350.000 euro voor uitgetrokken. Wethouder Peter Meij is blij met het voorstel. "Na de magere jaren kunnen we nu weer extra investeren in de buitenruimte. Het betekent niet dat het overal snel beter zal zijn. We hebben minimaal vier jaar nodig om deze achterstanden weer in te halen" lichtte hij vorige week het voorstel in de raadscommissie toe.
Niet alleen de verzakkingen en scheuren worden aangepakt. Er komen ook meer middelen voor het schoonmaken van lichtmasten en het onderhoud van wegmarkeringen, verkeersborden en straatnaamborden. Voor deze poetsbeurten komt 65.000 euro beschikbaar.
Met het weer teruggaan naar het standaardonderhoud zal er volgens het voorstel geen perfecte situatie ontstaan: "Bij onderhoudsniveau B is enige mate van oneffenheid en vervuiling van borden en lichtmasten toegestaan. Heldere communicatie richting bewoners kan verkeerde verwachtingen voorkomen."

Meer berichten