Logo decombinatieridderkerk.nl

Vragen over zwembad

RIDDERKERK - De gemeenteraad van Ridderkerk praat vanavond over de veiligheid van zwembad De Fakkel. Naar aanleiding van de gebeurtenissen op 29 juni jl. heeft Partij 18PLUS een interpellatiedebat verzocht. Fractievoorzitter Lucien Westbroek wil het naadje van de kous weten over de incidenten die zijn geweest.

Zijn fractie wil onder meer weten in welke vorm er onderzoek is gedaan naar de ongeregeldheden en de misdrijven die zijn gemeld. Gevraagd is ook naar het aantal aangiften en aanhoudingen. Westbroek wil ook weten of de aanwezige cameratoezicht afdoende is om over het hele zwembadterrein toezicht te houden en of er camerabeelden door de politie zijn opgevraagd. Geïnformeerd wordt ook naar de stand van zaken van een nieuw beveiligingsplan, waarover op 23 mei jl. ook vragen werden gesteld. Dat plan zou deze zomer in werking treden. De fractie wil nu weten welke stappen tot nu toe zijn gezet. Daarbij komst dat Partij 18PLUS weinig vertrouwen heeft in het management van De Fakkel. "In de voorjaarsvakantie was er ook een incident. Berichtgeving hiervan door Partij 18PLUS werd door het management als leugen weggezet. Nu gooit het management het op de beleving van een medewerker. Op de Facebookpagina van De Fakkel werd op 29 juni een bericht geplaatst over een technische storing en dat het bad dicht moest. Na de vele negatieve bezoekers is dat bericht verwijderd. Dit lijkt op het in de doofpot willen stoppen van incidenten" stelt Westbroek.

Meer berichten