Logo decombinatieridderkerk.nl
Crezéepolder in stemmig avondlicht (foto Aart van Dragt)
Crezéepolder in stemmig avondlicht (foto Aart van Dragt)

Vogels en planten kijken in Crezéepolder

RIDDERKERK - Twee en een half jaar geleden maakte een zware graafmachine een gat in de dijk. Sindsdien stroomt op het ritme van het getij tweemaal per dag het rivierwater van de Noord de Crezéepolder in en uit.

Vanaf de hoger gelegen wandelpaden heeft de wandelaar nu uitzicht op een gebied met slikplaten, riet en biezenvelden. Het is een rijk vogelgebied geworden, waar altijd wel wat te zien is. Het tij verjaagt de steltlopers tijdelijk van de slikplaten. Het water dwingt de vogels zich voortdurend te verplaatsen tussen rust en voedselgebieden. Langs de langzaam oplopende oevers is een grote variatie van plantensoorten te zien.
De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft twee activiteiten georganiseerd waaraan iedereen kan deel nemen om deze Ridderkerks/Ambachtse polder te ontdekken:

Maandag 17 juli: Planteninventarisatie Crezéepolder
Verzamelen om 18.30 uur bij ingang Oostmolendijk aan het eind van de Vlietlaan. Het aantal parkeerplaatsen is zeer beperkt, dus wordt aangeraden om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Aanmelden via: www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

Maandag 24 juli: Avondexcursie vogels in de Crezéepolder
Verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15; aanmelden via: www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

Meer berichten