<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

De Donckse Velden een buffer voor Huys ten Donck

RIDDERKERK - Rondom het Huys ten Donck ligt een groene schil  van recreatiegebieden De Donckse Velden genaamd. Het gebied tussen Slikkerveer en Bolnes is in totaal 30 hectares groot. Aan de zuidzijde wordt het begrensd door de Kievitsweg en aan de noordkant door de rivier. Dit recreatiegebied is  aangelegd om de historische buitenplaats Het Huys ten Donck ook in de toekomst voldoende ruimte (en rust) te bieden, zodat dit Rijksmonument tot zijn recht komt. Het park en 'Huys' staan samen op de rijksmonumentenlijst. Het is de laatste oorspronkelijke buitenplaats in de regio Rotterdam en behoort tot de belangrijkste Rijksmonumenten van Nederland.  De Donckse Velden zijn in drie fases aangelegd. In 2003 is gestart met de aanleg van het westelijk deel bij Bolnes. Er liggen diverse wandelpaden om het gebied te verkennen. Via wandelpaden kan men langs het oude veenpark naar het in 2014 aangelegde nieuwste recreatiegebied lopen. Dit deel tussen de Plantenhal en de Donckselaan is een open gebied zodat men uitzicht houdt op het Donckse Bos.
Het gedeelte ten oosten van het Donckse bos  is in 2009 aangelegd. Inmiddels 10 jaar geleden! Bij een bezoek, begin juli, viel de bloemenrijkdom op. Vooral bij de ingang aan de Benedenrijweg is een grote soortenrijkdom te zien. Op de akker waar ooit spruiten zijn geteeld heeft zich dankzij een consequent maaibeheer een bloemrijke vegetatie ontwikkeld.  Op enkele bomeneilanden na is de beplanting laag. Vanaf Slikkerveer houdt men een blijvend uitzicht over de Donckse velden op de oude bomen van het Donckse Bos. Wandelpaden ontsluiten het gebied en voeren over weiden en langs waterpartijen. Het zuidelijke deel heeft een aparte inrichting en kan bij extreme wolkbreuken extra water uit overstorten opvangen. De huidige groene invulling van de omgeving van het landgoed (De Donckse Velden) heeft onlosmakelijk en structureel een positieve invloed op het behoud van zowel het Rijksmonument Huys ten Donck als op de natuurkwaliteit van het omringende park.
Om die reden heeft de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde haar bezwaren tegen de komst van een vaste oeververbinding kenbaar gemaakt aan de projectgroep MIRT.  Wij zijn er van overtuigd dat de aanleg van een brug als vaste oeververbinding van oost naar west via De Donckse Velden, met name door de geluidemissies en kwalijke uitstoot van uitlaatgassen van het autoverkeer, een onomkeerbaar zeer negatieve invloed zal hebben op het behoud en de toekomst van het Rijksmonument Huys ten Donck en het omringende park.

Bron: Natuurvereniging Eiland IJsselmonde


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>