<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl
Alleen rood bij de rijkswegen
Alleen rood bij de rijkswegen

Luchtkwaliteit blijft binnen de normen

RIDDERKERK - De luchtkwaliteit in Ridderkerk overschrijdt nergens de wettelijke grenswaarden. Ook wordt bijna overal in de gemeente voldaan aan de advieswaarden van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Dit blijkt uit een analyse die de DCRM Milieudienst Rijnmond in opdracht van de gemeente heeft gemaakt.

Directe aanleiding voor dit onderzoek waren de conceptkaarten die de DCMR, waarop te zien was dat er langs de Rijnsingel onverwacht hoge roetconcentraties zouden voorkomen. Ook vroeg de gemeente om in het bijzonder te kijken naar de Oranjestraat omdat er door deze straat veel bussen rijden. Beide straten blijken ruim te voldoen aan de wettelijke normen voor roet, fijnstof en stikstofdioxide. Met roet blijken de onderlinge verschillen blijken de onderlinge verschillen binnen de gemeente niet zo groot als eerst werd vermoed. De Rijnsingel voert wel het lijstje aan (1,15 µg/m3), maar de Populierenlaan en Burg. de Zeeuwstraat scoren niet veel lager. De meeste Ridderkerkse straten hebben concentraties tussen 0,9 en 1,1 µg/m3. Wat betreft fijnstof PM10 blijkt dat verreweg het grootste gedeelte van de gemeente voldoet aan de advieswaarde van de WHO. Ridderkerk scoort alleen 'rood' met de rijkswegen, Rijnsingel en delen van de Populierenlaan en Vondellaan.
Bijna nergens haalt Ridderkerk de advieswaarde voor PM2.5. "Deze component ligt als een deken over de hele regio en zelfs over heel Nederland. Het zal dan ook moeilijk zijn om met lokaal of regionaal beleid de WHO advieswaarde te halen" stelt de DCMR.
De berekeningen van de milieudienst zijn gebaseerd op gegevens uit 2017. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van DCMR loopt er momenteel een proef met een burgermeetproject. In Ridderkerk doen hier veertien personen aan mee. Uit hun metingen in de eerste drie maanden van dit jaar blijkt dat nergens de norm voor stikstofdioxide is overschreden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>