Logo decombinatieridderkerk.nl
Rachelle

Column Rachelle: Zwembadterreur

Ridderkerk is een tijdje geteisterd door zogenoemd zwembadterreur. Verschillende vechtpartijen, tegenbewegingen en maatregelen zijn voorbijgekomen. De Fakkel, dat als familiezwembad zou moeten dienen, veranderde in een ontmoetingsplek voor groepen jongeren die elkaar zo nodig de hersens in moeten slaan. Zelfs het landelijke nieuws werd hiermee bereikt.
De ophef rondom het zwembad is de laatste zaterdag van juni begonnen toen de Fakkel noodgedwongen ontruimd moest worden na een vechtpartij tussen groepen jongeren. En of dit nog niet ernstig genoeg was, zouden er ook nog kluisjes leeggeroofd zijn tijdens de chaos. Had nooit mogen gebeuren natuurlijk. Te weinig beveiliging in verhouding met het duizendtal bezoekers zou het zwembad de das om hebben gedaan. Preventieve maatregelen werden vrijwel meteen genomen. Zo werd er prikkeldraad op de hekken rondom de Fakkel gemonteerd en werd toegang voor jongeren op bepaalde tijden geweigerd. Ridderkerk maakte kennis met een zerotolerancebeleid, waarbij het acceptatieniveau erg laag lag. En net wanneer de rust teruggekeerd leek te zijn, liet ook een anti-islamitische beweging van zich horen. Spandoeken met onaangename teksten werden rondom het zwembad opgehangen. Een stap te ver, was niet nodig geweest.
Het nieuws leeft onder de Ridderkerkers. Facebookberichten rondom het gebeuren in de Fakkel werden bedolven met kritiek. Ik kreeg de nieuwsberichten zelfs in een whatsapp groepsapp doorgestuurd. Berichten als 'gaat mis in 0180' en 'steeds heftiger die jeugd van tegenwoordig'' kwamen voorbij. Na het delen via social media weet ineens iedereen met een mening heel goed hoe gebeurtenissen als deze voorkomen kunnen worden. Hierbij wordt vaak geen rekening gehouden met de bestaande privacywetgeving. Deze staat namelijk vaak in de weg van bijvoorbeeld het uitdelen van toegangsverboden. Criminologisch gezien staat privacy op gespannen voet met veiligheid. Waar voor de een de veiligheidsgarantie het wint van de bescherming van privacygevoelige informatie, is het voor de ander belangrijk dat ook de privacy gewaarborgd wordt. Waar ligt de grens? Het blijft een gevoelig onderwerp. Laten we beslissingen hierover vooral overlaten aan mensen die er verstand van hebben. Naar mijn mening heeft het nooit zo uit de hand hoeven lopen. Jongeren die zich met dit soort vrijetijdsbesteding bezighouden: doe gewoon niet. Geweld biedt geen uitkomst. Daarbij hoeven medebezoekers niet de dupe te worden van acties als deze.

Meer berichten