Logo decombinatieridderkerk.nl
Fonteintjes kunnen meer leven naar een plein brengen
Fonteintjes kunnen meer leven naar een plein brengen

Bedriegertjes in het gemeentehuis?

RIDDERKERK - Het college heeft vorig jaar nagelaten om de gemeenteraad te laten kiezen uit twee ontwerpen van de kunsttoepassing op het Koningsplein. De bedenkers van 'Desire Lines' hadden ook een variant uitgewerkt met zogenoemde bedriegertjes. Voor het toevoegen van fonteintjes was in maart 2018 ook al offerte gedaan.

In het raadsvoorstel van oktober '18 bleef de keus beperkt tot de door het Kasboek Collectief bedachte gouden lijn met verlichting en oplichtende stenen. Alleen hiervoor werd krediet gevraagd. Een mogelijk waterornament op het Koningsplein werd door het gemeentebestuur geparkeerd achter "technisch onderzoek" naar de haalbaarheid. Volgens wethouder Japenga zou dat onderzoek maximaal een halfjaar duren. Er kwamen nog drie maanden bij voordat de uitkomsten in juni van dit jaar werden gepresenteerd: "Een waterornament op het Koningsplein is technisch mogelijk. Een goede inpassing vraagt technische kaders, waarbij de financiële consequenties inzichtelijk moeten worden gemaakt."
Daarmee sprak het college opnieuw met geen woord over de al bekende offerte. In plaats daarvan werden als voorbeeld wel cijfers opgevoerd over de kosten van een waterornament in Maassluis. Het waterwerk vergde daar een investering van circa 140.000 euro (prijspeil 2013) en voor het onderhoud is er jaarlijks 25.000 euro gereserveerd. In de offerte voor het Koningsplein komt de realisatie uit op nog geen 75.000 euro. Toevoeging van twee extra waterlijnen, een wens van het Burgerinitiatief Waterornament, zou de aanleg richting een ton brengen.

Wachten op voorstel
Bij de leverancier hebben de initiatiefnemers voor een waterornament ook geïnformeerd naar de kosten voor jaarlijks onderhoud. Daar zou nog geen 3000 euro mee gemoeid zijn. Die grote prijsverschillen voeden bij de initiatiefgroep het gevoel dat het college liever geen bedriegertjes op het Koningsplein wenst.
De eind  2017 gevormde burgergroep heeft al vaker bij de gemeente de neus gestoten. Binnen een maand werden voldoende handtekeningen verzameld om het waterornament op de politieke agenda te krijgen. Alles werd hiervoor ingeleverd op 5 januari 2018, maar op de participatiedag voor de kunsttoepassing op het Koningsplein een maand later bleken de stukken in het gemeentehuis te zijn 'zoekgeraakt'. Na het opnieuw aanleveren van de stukken werd het burgerinitiatief afgewezen. Door een (verworpen) motie van de PvdA in 2017 had het de politieke agenda al gepasseerd. Desondanks kwam er wel een uitnodiging van de wethouder om over bedriegertjes te praten. Bij dat gesprek in maart 2018 was al duidelijk dat er twee ontwerpen lagen. 
Volgens leden van de initiatiefgroep vertraagt het college de aanleg van de fonteintjes met onderzoeken. "De groep Burgerinitiatief is heel divers en is ook goed ingevoerd in de Ridderkerkse samenleving. Daardoor weten wij allang dat het instellen van een onderzoek eigenlijk niet nodig was. Bij de aanleg van het Koningsplein is al rekening gehouden met een mogelijk waterornament."
Nu onomstotelijk is geconcludeerd dat het technisch kan blijft volgens de initiatiefgroep de gewenste actie uit. De realisatie van de kunsttoepassing op het Koningsplein is vertraagd tot zeker oktober van dit jaar. "Maar een voorstel van het college om dit gecombineerd met een waterornament uit te voeren ligt er nog niet" stellen de leden van de burgergroep.
 

Meer berichten