<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl
Geen doorkomen aan voor wandelaars
Geen doorkomen aan voor wandelaars

Blokkade voor wandelroute

RIDDERKERK - Het momenteel niet meer mogelijk om de wandelroute te volgen door het buitendijkse deel van landgoed Het Huys ten Donk. Het pad is afgesloten vanwege de te hoge begroeiing, die pas aangepakt zal worden als het herstel van de historische haven wordt ingezet. De gemeenteraad van Ridderkerk stemde in november vorig jaar tegen een voorstel om hieraan financieel bij te dragen.

"Als we dit pad weer open willen hebben moeten we blijkbaar dit najaar voor het uitbaggeren van de haven stemmen" concludeert PvdA-raadslid Jilles Soffree, die dit een vreemde koppeling vindt. Hij klom voor schriftelijke vragen in de pen na een wandeling door het gebied. "Het pad is niet meer toegankelijk bij de ingang tegenover Huys en Donck. Bij de ingang bij voorheen Gusto moet je twee hekken door, wat nog redelijk lukt. Zo kom je in het beboste deel en daar lopen een stuk of zeven koeien, een stier en twee kalveren rond. Met name een stier is toch niet echt een beest om los te laten lopen op een openbaar pad. Loop je door kom je bij een volgend hek dat de weg verspert en waarachter een woud van wildgroei is waar je niet doorheen kunt lopen" heeft hij ervaren.

Officieel wandelpad
Het raadslid vindt het vreemd dat een officieel wandelpad zomaar kan worden afgesloten en vraagt zich af welke afspraken hierover in het verleden zijn gemaakt. "Wethouder Sterkenburg heeft zich hiervoor in de jaren negentig sterk gemaakt en de gemeente heeft hierin geïnvesteerd."
Van gemeentezijde wordt bevestigd dat het een algemeen toegankelijk wandelpad is dat onderhouden wordt door de stichting Het Huys ten Donck. "Er is overleg geweest met de gemeente over de afsluiting aan de westkant omdat de gemeente ook betrokken is geweest bij de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het herstel van de historische haven. Het pad langs de insteekhaven zal definitief worden hersteld zodra uitvoering van het haventje van start kan gaan" zo wordt gereageerd.

Tijdelijke afsluiting
Volgens de verantwoordelijke stichting is het pad nu afgesloten vanwege de te hoge begroeiing: "Vorig jaar is vanuit het project de hele wal vrijgemaakt om de werkzaamheden aan de oostelijke oever door Van Oord mogelijk te maken. Zij hadden als voorwaarde dat die oever helemaal vrij moest zijn van bomen en beplanting. Ondertussen is het er helemaal dicht gegroeid en niet veilig voor mensen. Het is daarom tijdelijk afgesloten totdat het project 'herstel historische haven' doorgaat."
Het betreffende wandelgebied maakt deel uit van het terrein dat opnieuw wordt ingericht rondom de aanlegsteiger en insteekhaven van Het Huys ten Donk. Als dit is gerealiseerd zal er weer sprake zijn van een doorgaande route. Overigens kan men nog wel wandelen over de zomerdijk en langs de oostkant van het terrein.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>