<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl

INGEZONDEN: Ecologisch beheerde bermen

"RIDDERKERK - Afgelopen week stond er in de Blauw Kai: 'Ridderkerk maakt ecologisch vriendelijke bermen die nu volop in bloei staan'. Een foto, genomen aan de Populierenlaan in West, laat de resultaten van een exotisch zaadmengsel zien. In de tekst genoemde inheemse soorten zijn niet aanwezig. De gezaaide exoten zijn niet genoemd. Dit is niet ecologisch maar een gemiste kans. 

Ik besluit een rondje door de gemeente te fietsen om te zien hoe de gemeente zorgt voor 'diervriendelijk groen'. Maar eerst ga ik kijken op Rotterdam-Zuid, daar doet de gemeente Rotterdam sinds 2016 een maaiproef. De ecologen van Bureau Stadsnatuur hebben een maaischema opgesteld. Elk terreindeel wordt driemaal in twee jaar gemaaid. In wisselende delen van bermvakken wordt op verschillende tijdstippen gemaaid en delen blijven in de winter overstaan. Hierdoor blijven voortdurend voedselplanten en nectarplanten beschikbaar ten behoeve van de insectenfauna, belangrijk voor zowel voedselvoorziening als overwintering. Nu, begin augustus, staat hier ruim tweederde van de berm in bloei. 

Terug in Ridderkerk. Eerst de parken: het Reijerpark, het Lohmanpark, het Erasmuspark, het park achter de Noordhave, het park aan de Randweg, overal is het gras groen. Maar waar zijn al die bloeiende planten met voedsel voor bijtjes en vlinders? Alles is kort geleden gemaaid. Het overgrote deel van het gras in Ridderkerk wordt 22 keer per jaar gemaaid. Dan de bermen van doorgaande wegen. Met goed maaibeheer kunnen zich hier bloemrijke vegetaties ontwikkelen. Via bloeiende bermen kunnen vlinders en wilde bijen zich verplaatsen tussen het stedelijk gebied, het buitengebied en natuurterreinen. Op deze wijze kunnen ze ook in uw tuin komen. Van de ongeveer 360 bijensoorten in Nederland is de helft in hun voortbestaan bedreigd. Hun leefomgeving is gedurende de afgelopen jaren flink aangetast. Bijen zijn belangrijk voor het bestuiven van voedselgewassen. De bermen van de Populierenlaan in West, Geerlaan, Rijksstraatweg ter hoogte van de Achterambachtseweg, Erasmuslaan en Vondellaan, alleen maar kort gemaaid gras. 

Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht werken samen met een ecologisch adviesbureau aan een vlinder- en bijvriendelijk eiland. In juni zijn de eerste inheemse plantensoorten ingezaaid. De bedoeling is dat een vele kilometerslang bloemrijk lint over het hele eiland gaat uitstrekken. De gemeente betaalt 25 procent, de Provincie Zuid-Holland via de Landschapstafel 75 procent. Een goed gefaseerd maaibeheer uitstippelen is geen eenvoudige zaak. Over een lange periode moeten er nectar- en voedselplanten zijn. De drie BAR-gemeenten hebben geen ecoloog in dienst. De ambtenaren die over het groen gaan doen hun best. Het gras is groen, maar ik mis bloeiende inheemse planten, de bijen en vlinders. Laat maar komen die ecologisch vriendelijke bermen. Ieders mening telt. De gemeente wil graag uw mening weten in verband met het opstellen van de Groenvisie. Dat kan op twee manieren; via een online enquête en via wijkbijeenkomsten. Kijk voor informatie op www.ridderkerk.nl/denk-mee-over-groen."

Aart van Dragt


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>