<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl
Dorinda van der Welle, Anke Preesman en Marleen Hout
Dorinda van der Welle, Anke Preesman en Marleen Hout (Foto: )

Liefdevol met palliatieve zorg

Op zaterdag 12 oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Op deze dag zijn er wereldwijd activiteiten om palliatieve zorg meer onder de aandacht te brengen. Bij het Ridderkerkse verpleeghuis Salem gebeurt dat intern. Alle medewerkers krijgen een pen en een informatieblad over palliatieve zorg.
Volgens Marleen Hout-Korevaar moet palliatieve zorg breder worden ingebed. "Palliatieve zorg beperkt zich niet tot onze kamers voor de laatste levensfase. Het moet al eerder beginnen voor mensen die weten dat ze niet meer beter zullen worden. Die hebben naast hun medicatie ook geestelijke zorg nodig", benadrukt de aan Salem verbonden specialist ouderengeneeskunde, die is opgeleid als kaderarts palliatieve zorg.
Een gespecialiseerd team is verbonden aan de palliatieve unit van Salem. "Voor de drie kamers van deze afdeling is de personele bezettingsgraad hoger. Alles is gericht op maximale zorg en aandacht voor deze mensen in de laatste levensfase én hun familieleden", vertelt verpleegkundige Dorinda van der Welle, die al dertien jaar is verbonden aan het palliatieve team. "Ik heb hier bewust voor gekozen. Natuurlijk is het steeds weer verdrietig, maar het is ook heel dankbaar werk."
Alles draait om het welbevinden van de bewoners. Beter worden ze niet meer, maar met liefdevolle zorg en persoonlijke zorg kunnen ze zich wel beter voelen. Pastorale bijstand is bij Salem ook een belangrijke poot. Ook is er zorg voor het personeel. Wekelijks is er palliatief overleg om ervaringen en gevoelens te delen. "Het zijn niet alleen mensen op hoge leeftijd die hier overlijden. We hebben hier ook nog heel jonge mensen gehad. Dat maakt heel andere emoties en gedachten los. We maken dat bespreekbaar. Ook met de familie hebben we enkele weken na het overlijden nog een nagesprek" stelt Marleen Hout.

Gesprekken met de bewoner en familie zijn er eveneens vóór de opname in een palliatief bed. Maatschappelijk werker Anke Preesman heeft de voorgesprekken na aanmeldingen voor palliatieve zorg bij Salem. Zij verzamelt daarbij alle benodigde informatie om een snelle opname mogelijk te maken: "Er moet natuurlijk wel een plek vrij zijn om het in gang te kunnen zetten. Maar als het kan is alles al geregeld. Vragenlijsten hoeven dan niet meer te worden ingevuld en het zorgpersoneel wat al precies wat er nodig is. De overdracht is dan al gedaan."
De ervaring leert dat na een opname familie minder op de tenen hoeft te lopen. "Er valt echt een ballast van ze af als ze de zorg uit handen kunnen geven. Men ervaart het hier ook als een oase van rust. Zeker thuiszorgende familie moet steeds klaarstaan bij het bed en open kunnen door voor artsen en de thuiszorg. Daarbij moeten ze dan ook de medicatie op orde houden. Dat valt allemaal van ze af als hun geliefde voor de laatste weken bij ons is. Helaas is dat door het beperkte aantal plekken niet altijd mogelijk."
Met de nieuwbouw bij Salem zal de palliatieve afdeling worden uitgebreid. Er komen vijf kamers op de begane grond. Openslaande deuren naar buiten maken het dan mogelijk om de bewoners van de buitenlucht te laten genieten. Naar verwachting zal het nog wel twee tot drie jaar duren voor dit is gerealiseerd.


Gezellig Oktoberfest


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>