Logo decombinatieridderkerk.nl
De initiatiefgroep (v.l.n.r.) Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Wim Kooiman en Hans van Gameren met Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof
De initiatiefgroep (v.l.n.r.) Arianne Ripmeester, Rob Burgerhout, Wim Kooiman en Hans van Gameren met Sophieke Klaver van Stichting Knarrenhof

Initiatiefgroep wil een plek voor Knarrenhof

RIDDERKERK - Ook in Ridderkerk moet een "Knarrenhof" komen. Een lokale initiatiefgroep hoopt dit te bereiken in samenwerking met de gemeente en de Stichting Knarrenhof. "Als het gemeentebestuur hier een stuk grond voor toewijst kunnen we dit zelf realiseren" aldus de initiatiefnemers.

De naam 'Knarrenhof' is ontleend aan Koot & De Bie. Zij bedachten krasse knarren als benaming voor oudere jongeren. Kees van Kooten besloot in een van de afleveringen om zijn eigen knarrenhof te bouwen omdat zijn motor niet in de gang van het bejaardenhuis paste. Nu is dat de geuzennaam geworden voor ouderen die zelf voor levensloopbestendige woningen met sociale samenhang kiezen. In Zwolle werd in 2017 het eerste succes gevierd met twee hofjes met elk 24 woningen. In vijf gemeenten wordt in 2020 nu naar dit voorbeeld gebouwd. Daarnaast is er in West-Nederland grond voor gereserveerd in zeven andere plaatsen en proberen in meer dan twintig gemeenten bewoners dit ook voor elkaar te krijgen.
De deelnemers aan de initiatiefgroep voor Ridderkerk zijn gevraagd door Rob Burgerhout (architect en bouwarbiter) na een uitzending van Brandpunt+ over het Knarrenhof-concept in februari 2018. Deze initiatiefgroep bestaat uit Arianne Ripmeester (bestuurslid van welzijnsorganisatie), Wim Kooiman (oud-manager vastgoed), Hans van Gameren (gepensioneerd registeraccountant). Ook Jan van Hulsteijn, oud-directeur van Woonvisie, en lid van het eerste uur was onmiddellijk voor het idee gewonnen, maar door zijn verhuizing naar Putten begin dit jaar is hij opgevolgd door Hans van Gameren. "We hebben technisch en financieel de kennis om dit met collectief particulier opdrachtgeverschap van de grond te kunnen krijgen. Laat duidelijk zijn dat we dit niet voor onszelf willen bouwen. Wij zijn wel van mening dat Ridderkerk ook deze vorm van seniorenhuisvesting moet hebben" onderstrepen de plannenmakers.

Gemêleerd
De "Hof van Ridderkerk" zal bestaan uit 25 tot 30 woningen. Daarbij zijn zowel koophuizen als sociale huurwoningen. Ook qua samenstelling van de bewoners wordt gestreefd naar een gemêleerde groep. "Het moet een gezonde mix zijn van mensen tussen de vijftig en negentig. Het belangrijkste is dat de bewoners bereid moeten zijn om naar elkaar om te kijken. Ze hoeven echt geen niet continue mantelzorg aan elkaar te geven, maar er moet wel sociale cohesie zijn. Het wordt niet voor niets rond een gemeenschappelijke tuin en hofhuis gebouwd" vertelt procesregelaar Sophieke Klaver van stichting Knarrenhof waar de initiatiefgroep mee samenwerkt. Over het idee hebben al gesprekken plaatsgevonden met de wethouder, woningstichting WoonCompas en woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer. "Iedereen die we spreken is enthousiast. Maar om een bekende politicus te parafraseren: in enthousiasme kan niemand wonen. We moeten concreet een plek krijgen" benadrukt Burgerhout. Als mogelijke locaties in Ridderkerk heeft de initiatiefgroep negen locaties op het oog. Dé plek om het snel te kunnen realiseren wordt gezien in de laatste fase van Het Zand. Andere plekken zullen meer geduld vragen, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw op de plek van De Beverbol of het terrein van het Gemini College. Ook worden kansen gezien in de voormalige huishoudschool: "Er moeten winkels en bushaltes in de buurt zijn. Daar voldoen deze locaties aan."
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor dit project via: www.knarrenhof.nl.

Meer berichten