Logo decombinatieridderkerk.nl
Jaap Quist met zijn opvolger Gerard Rijsdijk
Jaap Quist met zijn opvolger Gerard Rijsdijk

Afscheid voor voorzitter

RIDDERKERK - Na 33 jaar voorzitterschap voor Jaap Quist, 35 jaar betrokken bij de boek- en muziekhandel "de Kandelaar" in Ridderkerk heeft Jaap Quist zijn functie overgedragen aan Gerard Rijsdijk. Na ruim 200 vergaderingen voor gezeten te hebben was het met veel dankbaarheid achterom kijken en is er een blik vooruit gericht.

De op vrijwilligers drijvende boekwinkel is ooit begonnen als "Stichting Ridderkerkse Evangelisatie" met de naam "Het Lichtbaken". Met steun van stichting "In de Rechte Straat" is het 35 jaar geleden voortgezet als "Stichting tot verspreiding van Christelijke Lectuur in Ridderkerk en omgeving" met de naam "De Kandelaar" Hier begon de betrokkenheid van Jaap bij de Kandelaar. De boekverkoop startte met een klein winkeltje en een klein groepje vrijwilligers. Toen de omzet groeide werd de financiële ondersteunen van evangelisatie activiteiten groter. Afgelopen jaar is er 51.000 euro aan goede doelen gegeven, dus alle reden tot dankbaarheid.
Tijdens een jaarlijks gezellig samenzijn met de 50 vrijwilligers van de Kandelaar kwam tijdens de verschillende toespraken de waardering en gedrevenheid van Jaap telkens weer naar voren. De scheidende voorzitter ging niet met lege handen naar huis. Hij kreeg een olijfboom cadeau met door alle medewerkers beschreven labels met goede wensen en dankwoorden. Ook nam Gre de Vries, een van de winkel medewerkers na ruim 10 jaar afscheid en werd hier nog door de oud voorzitter toegesproken.

Meer berichten