Logo decombinatieridderkerk.nl

Lokaal vuurwerkverbod stap dichterbij

RIDDERKERK - De gemeenteraad van Ridderkerk heeft een lont gelegd voor een mogelijk afsteekverbod van consumentenvuurwerk in de hele gemeente. De afgelopen raadsvergadering is een motie aangenomen, waarmee het college is gevraagd om te komen met een voorstel voor een vuurwerkverbod. Voor de raad hierover wil stemmen moeten ook de consequenties van dit besluit in beeld zijn gebracht.

Het betekent niet dat er al een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. De fracties van CDA en VVD stemden voor de motie, maar plaatsen grote vraagtekens bij het handhaven van deze maatregel. Meer partijen zien daarom een verbod als niet realistisch. "Het afsteken van vuurwerk is nu de voorafgaande dagen van nieuwjaar ook verboden, maar handhaven is het probleem" stelt Lucien Westbroek van Partij 18PLUS, die tevreden is met de vuurwerkvrije zones die er nu zijn.

Maat is vol
Voor een direct vuurwerkverbod zijn SGP, ChristenUnie en GroenLinks, die ook de motie indienden. Zij kregen op voorhand steun van Cora van Vliet en Jim Kloos van Echt voor Ridderkerk. 
De opstellers van de motie vinden dat vuurwerk te veel overlast geeft voor mens en dier en willen af van de kosten die de gemeente jaarlijks moet maken voor opruimen en herstel van schades. Ook de luchtkwaliteit en het belagen van hulpverleners zijn redenen om er een streep door te zetten. "De maat is vol. Ook in Rotterdam is er nu een meerderheid voor een vuurwerkverbod" zegt Björn Ros van GroenLinks. 

Waterbedeffect
Meerdere partijen vrezen voor een waterbedeffect als het de komende jaarwisseling in Rotterdam niet meer mag. "Daarom lijkt het ons goed dat hierover afstemming is met de regiogemeenten" stelt CDA-fractievoorzitter Ton Overheid. Hij heeft ook om andere redenen bedenkingen bij de motie: "De verkoop van vuurwerk blijft toegestaan. Dan is het niet uit te leggen dat je het niet mag afsteken."
Burgemeester Attema erkent dat daar de zwakte in lokaal beleid zit. "We kunnen in de APV opnemen dat afsteken van vuurwerk verboden is. Maar het bezit van vuurwerk en de verkoop kunnen we niet verbieden. De oplossing ligt dus vooral in Den Haag."
Tegen de motie stemden Partij 18PLUS, PvdA, Burger op 1 en D66. De PvdA wil eerst een duidelijk draagvlak voor een lokaal verbod en wil daarom een enquête. De andere partijen vinden dat de besluitvorming hierover op landelijk niveau moet plaatsvinden.
 

Meer berichten