<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo decombinatieridderkerk.nl
Nu het domein van vogels, maar op 15 mei de plek van het Piraten Festijn
Nu het domein van vogels, maar op 15 mei de plek van het Piraten Festijn

Piraten Festijn loopt niet op eieren

RIDDERKERK - Het houden van een Mega Piraten Festijn op een braakliggend stuk van Nieuw Reijerwaard wordt niet als schadelijk gezien voor de vogels. Dit blijkt uit beantwoording van het college op vragen van de raadsleden Jeroen Rijsdijk (PvdA) en Björn Ros (GroenLinks), die van mening zijn dat dit muziekfeest daar niet middenin het broedseizoen plaats zou moeten vinden.

Het Mega Piraten Festijn zal Ridderkerk voor de eerste keer aandoen op 15 mei. Volgens het college kan toestemming voor het feest op de betwiste locatie worden gegeven: "In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staat voor het broedseizoen in de wet geen vaste periode. Dat verschilt per soort en varieert per jaar. Er zijn vogels die in februari al broeden, terwijl bepaalde (zang)vogels nog in augustus broeden."
Er hoeft daarom in de vergunning geen rekening gehouden te worden met een broedperiode. Wel is met de organisator afgesproken dat er voor de opbouw van het evenemententerrein een scan van het gebied wordt gemaakt. Wanneer nesten dreigen te worden verstoord kunnen de plekken voor de grote tent, parkeren en looproutes aangepast worden. De hekken rondom het terrein komen ruim van de slootranden, zodat eventueel daar broedende watervogels met rust worden gelaten. Het college wijst erop dat niet elke opvliegende vogel als een verstoring kan worden aangemerkt: "Een tijdelijke verstoring zonder blijvend effect is geen verstoring in de zin van de Wet natuurbescherming."
Van blijvend effect is wel sprake als nestbouw wordt afgebroken, broedsel verloren gaat of jongen het niet overleven. BOA's zullen controleren of de organisatie zich aan de voorschriften houdt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221918&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537089&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=decombinatieridderkerk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=298" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>