Logo decombinatieridderkerk.nl
Het nieuwe pand voor Bakker Barendrecht is al volop in aanbouw
Het nieuwe pand voor Bakker Barendrecht is al volop in aanbouw

Bezwaren tegen Bakker Barendrecht ongegrond

RIDDERKERK - Distributiebedrijf Bakker Barendrecht mag een extra stuk grond bebouwen op zijn perceel aan de Laurierweg. De Raad van State gaf daarvoor woensdag goedkeuring. De stichtingen Oude Kern Rijsoord en Nieuw-Reijerwaard Comité stapten eerder naar de Raad om de vergunning aan te vechten die was verleend door het college van Ridderkerk. Ze wezen de Raad op de verkeersgevolgen van het bouwplan.

Maar volgens de Raad is er weinig aan de hand. Een strook grond die eerst was aangewezen voor een weg op eigen terrein naar laadstations van Bakker Barendrecht, mag nu worden bebouwd. Het gaat om een strook van 15 meter waar nu 6 meter van wordt afgeknabbeld voor extra bebouwing. 
Volgens de woordvoerder van de stichtingen zou dit toch gevolgen kunnen hebben voor de verkeersstroom in de omgeving. Bovendien is er een afspraak dat bedrijventerrein Reijerwaard niet eerst wordt volgebouwd voordat er een goede verkeersontsluiting is. De woordvoerder wees op het vervallen van een rotonde die zeer gewenst is, om vrachtverkeer weg te houden van de Rijksstraatweg en andere wegen in de buurt. Maar de Raad van State oordeelt dat die afspraak niet wordt geschonden.
De stichtingen vinden ook dat de vergunning voor de extra bebouwing niet verleend had mogen worden, omdat het terrein van Bakker nu mogelijk anders zal worden ontsloten. En dat heeft ook gevolgen voor de verkeersstroom in de omgeving. 
Volgens de Raad zal de ontsluiting van het perceel van Bakker niet anders worden. Negatieve gevolgen voor het verkeer als gevolg van het bouwplan zijn er ook niet. Verder wijst de Raad er op dat het perceel van Bakker niet mag worden ontsloten op de Voorweg. Vrachtverkeer van Bakker moet het perceel aan de voorzijde bij de Verbindingsweg verlaten om zo naar de A15 te rijden.
 

Meer berichten