Logo decombinatieridderkerk.nl
Winkeliers willen meer lucht van hun verhuurder
Winkeliers willen meer lucht van hun verhuurder

Winkeliers smeken om lagere huren

RIDDERKERK - Winkeliers van het Dillenburgplein en Vlietplein willen verlaging van hun huurlasten. Ze vragen woningcorporatie Wooncompas om een tegemoetkoming in coronatijden. Tot teleurstelling van middenstanders komt de verhuurder niet over de brug met huurverlaging of (gedeeltelijke) kwijtschelding.

“De enige toezegging is dat de huur drie maanden mag worden opgeschort, maar uiteindelijk moet je toch betalen. We hadden wel wat meer coulance verwacht” zegt Co Snijders van winkeliersvereniging Vlietplein. Ook de BIZ Dillenburgplein vindt dat de verhuurder over de brug moet komen. “Je ziet het niet aan de buitenkant, maar er zijn winkels die het nu heel moeilijk hebben” aldus voorzitter Remco Heeren.In een reactie stelt Arianne van Geel, directeur wonen van Wooncompas, dat de woningstichting staat voor maatwerk. “Een eenduidig antwoord op problemen die nu spelen is er niet. We moeten het per geval bekijken. Daarbij komt dat ondernemers met de steunmaatregelen van de overheid al meer lucht hebben gekregen.” De Ridderkerkse corporatie volgt nu met haar retailbeleid de afspraken die landelijk zijn gemaakt. “Huren mogen worden opgeschort en er wordt niemand in deze periode uitgezet. Daarbij zullen ruimhartige betalingsregelingen mogelijk zijn” benadrukt Van Geel. Verlaging van de winkelhuren als generieke maatregel wordt niet als een oplossing gezien. Er wordt op gewezen dat er ook winkels zijn die de afgelopen maanden juist goed hebben gedraaid. “We zullen het per winkelier moeten bekijken, de genoemde drie maanden is een startafspraak. De crisis duurt langer, dat betekent dat we samen met de winkeliers in gesprek willen blijven over oplossingen. Net als bij al onze andere huurders.”

Verschillen in winkelhuren
Winkeliers van het Vlietplein beleven het als extra wrang. De winkeliersvereniging probeert al langer iets te doen aan de verschillende huurprijzen die voor vierkante meters van winkels worden gehanteerd. Ruim voor de coronacrisis werd hiervoor een beroep gedaan op Wooncompas. De winkeliers kregen met hun verzoek van verhuurdersraad Progressie, maar de directie ging niet mee in hun advies.“Het is nu een oneerlijk speelveld. Een supermarkt betaalt minder per vierkante meter, maar heeft per vierkante meter wel een hogere omzet. Een kleine winkelier haalt minder binnen en betaalt meer” stelt Snijders.Directeur Van Geel erkent dat er verschillen in de winkelhuren zitten: “Maar dat is een kenmerk van commercieel vastgoed. De huurprijzen worden marktconform vastgesteld. Het moment waarop de ondernemer is begonnen heeft de huurprijs bepaald. Aan het einde van de contractperiode kan er over een dan conforme huurprijs worden gesproken. Tussentijdse aanpassingen zijn niet gebruikelijk.”


Meer berichten