Logo decombinatieridderkerk.nl

Dutch Fresh Port

RIDDERKERK - Dutch Fresh Port wil een breed pakket met maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied opstellen. In de komende periode onderzoekt bureau Goudappel Coffeng, in opdracht van het gebiedsteam Dutch Fresh Port (gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard en de ondernemers op Dutch Fresh Port) welke mogelijkheden en problemen betrokkenen zien als het gaat om de bereikbaarheid én mobiliteit. 

Het bureau wil naast bestaande onderzoeksrapporten en verkeersdata ook graag gebruiken maken van de kennis en ideeën van omwonenden, werknemers en werkgevers. Zij vragen iedereen die zich bij Dutch Fresh Port betrokken voelt om hierover mee te denken. Dit kan via het online-programma Maptionnaire dat tot 25 juni te benaderen is via deze link: https://app.maptionnaire.com/nl/8978/. Deze is ook te vinden op: www.dutchfreshport.eu

Er wordt al op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het Dutch Fresh Port. Zo wordt door de GRNR het wegennet op Nieuw Reijerwaard verbeterd. In 2021 en 2022 wordt de IJsselmondse Knoop gereconstrueerd. Hier komen extra rijstroken voor auto’s en vrachtauto’s en voor fietsers worden veiliger fietspaden en fietstunnels onder de rijbaan door aangelegd.
Ook wordt door overheden en bedrijven nagedacht hoe de verkeersdruk kan worden verminderd door andere vormen van vervoer, zoals: meer gebruik van OV, inzet van deelauto’s en deelfietsen. Aanvullend wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het onderling afstemmen van transport door bedrijven, en de mogelijkheden om de logistiek van de verschillende bedrijven slim op elkaar af te stemmen, zodat er geen halflege vrachtwagens hoeven te rijden.

Meer berichten