Logo decombinatieridderkerk.nl

Vragen over afwatering

RIDDERKERK - De fracties van Leefbaar Ridderkerk en PvdA hebben vragen ingediend over de afwatering van het Koningsplein en de Dr. Kuyperstraat. Dit naar aanleiding van het vele regenwater dat op 14 juni jl. problemen met de afvoer zichtbaar maakte:

“Een reguliere bui op de maandagavond erna maakte nog een eens pijnlijk duidelijk dat er plasvorming ontstaat in het hart van het Koningsplein.”
De indieners van de schriftelijke vragen concluderen na het vergelijken van foto’s dat de goten van het Koningsplein niet zijn teruggelegd met de nieuwe bestrating en de aanleg van de kunsttoepassing Desire Lines. Ook vragen ze zich of hoe het kan dat de Dr. Kuyperstraat als nieuw ingerichte straat het water van een fikse bui niet aan kan. De partijen willen nu weten of er al of niet ondergrondse buffers ofwel kolken zijn geplaatst.

Meer berichten