Logo decombinatieridderkerk.nl
Het waterschap stuurt de waterpeilen en heeft zorg voor de waterkwaliteit
Het waterschap stuurt de waterpeilen en heeft zorg voor de waterkwaliteit

Digitale bijeenkomst over verdeling van waterschapsbelastingen

RIDDERKERK - Donderdag 2 juli is er een digitale bijeenkomst over de verdeling van de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta.

Elke vijf jaar wordt de verdeling van de waterschapsbelastingen vastgesteld met de kostentoedelingsverordening. Dan wordt gekeken welke groepen belastingbetalers, zoals inwoners, huiseigenaren, wegbeheerders en agrariërs, welk deel van de belastingen moeten betalen. Piet Kome, heemraad Financiën van waterschap Hollandse Delta: “Dit is belangrijk voor iedereen in ons werkgebied en belanghebbenden kunnen hierover meedenken. De stukken liggen nu ter inzage. Men kan een zienswijze indienen. De digitale informatiebijeenkomst kan ook door iedereen worden gevolgd.”
De kostentoedelingsverordening geeft aan hoe de belastingen vanaf 2021 verdeeld worden over de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat daarbij zowel om de kosten voor droge voeten en schoon water als voor veilige wegen. Uitleg over deze kostentoedelingsverordening en de officiële stukken zijn te vinden op de website van het waterschap. De digitale bijeenkomst is op 2 juli en begint om 14.00 uur. Belangstellenden voor deze bijeenkomst via Zoom, kunnen zich aanmelden via het waterschapsloket: 0900-2005005 of 2005005@wshd.nl.

Meer berichten