Logo decombinatieridderkerk.nl

'Good Housekeeping' voor Huys ten Donck

De afgelopen twee jaar is in Het Huys ten Donck letterlijk alles van z’n plaats geweest tijdens de eerste verduurzamingsslag aan dit top-20 Rijksmonument. Sinds 2017 zorgden Vrijwilligers Interieur van het project ‘Good Housekeeping’ tegelijkertijd voor een unieke aanpak om onder meer eeuwenoud glaswerk, fragiel porselein, tegels en zilver weer glanzend en stofvrij te krijgen. Ook het grote werk aan de hoge plafonds, tapijten en meterslange gordijnen werd door de groep niet geschuwd.

Het is voor de verzorgers van het kwetsbare interieur inmiddels een wekelijks uitje geworden, waarbij naast het serieuze werk ruimte is voor gezelligheid en humor. De zes vrijwilligers worden voor de verantwoorde aanpak getraind en bijgestaan door de in erfgoedzorg gespecialiseerde Iris Broersma en interieurwachter Lise Wolfert. “Bij onze interdisciplinaire aanpak hoort ook de samenwerking met opleidingen, zoals met studenten van de HBO-opleiding Cultureel Erfgoed, bijvoorbeeld voor specifieke handleidingen per object. Ook met de Universiteit van Amsterdam wordt samengewerkt. Regelmatig komen studenten uit de opleiding tot restaurator Cultureel Erfgoed. Met al die historische stukken vraagt zelfs het verplaatsen, maar zeker ook het schoonmaken van voorwerpen een speciale instructie. Alles wordt hier secuur verzorgd.” onderstrepen de specialisten. Ook wordt regelmatig het publiek betrokken. Er waren meerdere groepen die de vrijwilligers tijdens speciale projecten aan het werk zagen en die hen vragen konden stellen over ‘het werk achter de schermen’.

Leerzaam
De leden van het “Good Housekeeping” team vinden het inmiddels vanzelfsprekend dat er voor dit werk een beroep op vrijwilligers wordt gedaan. “De tijden zijn voorbij dat hier met dertig man personeel alles pico bello werd verzorgd. Als we de pracht van dit huis in stand willen houden zijn vrijwilligers essentieel” benadrukt Agnie van Oost-Hooijmeijer.

Ria van Estrik-van Oost voegt eraan toe dat het werk in het Huys niet te vergelijken is met stofzuigen of afnemen van meubilair thuis. “Je moet hier veel voorzichtiger met alles omgaan. Bovendien zijn de uitleg en de bijbehorende verhalen heel leerzaam en interessant. We krijgen hier echt meer gevoel voor historie.”

Wiekert van Dam, een van de twee heren van het project, geeft ruiterlijk toe dat hij mee is gaan doen om te leren omgaan met oude interieurs. “Ik woon in een oud huis met veel antiek. Voor het onderhoud kijk ik hier graag de kunst af. Ik weet nu dat je zilver nooit met zilverpoets moet doen en hoe je kozijnen met honderdjarige verf kan aanpakken zonder het direct te hoeven schuren en over te schilderen” zegt de Ridderkerker.

Preventief
Oud-docent kunstgeschiedenis Cees van Wijk, van oorsprong een Dordtenaar, vindt het ook de moeite waard om op het landgoed de mouwen op te stropen. “Je werkt hier met prachtige dingen waar altijd een verhaal achter zit, waar je in het museum alleen naar mag kijken!”. “Gaandeweg ontdekten we welke specifieke talenten en interesses onze vrijwilligers hebben. Het herstel van de vijf meter hoge gordijnen was bijvoorbeeld op het lijf geschreven van Ria en Mieke. De prachtige gordijnen waren heel stoffig en de voering was tot op de draad verteerd door zonlicht. Dat hebben zij met een extra voeringslaag en steekje voor steekje vastnaaien echt met z’n tweeën voor de komende jaren opgelost!” vertelt Iris Broersma, die de werkzaamheden coördineert.

Volgens genoemde dames is het een uitdaging die voor alle leden van het team ‘Good Housekeeping’ geldt. “Ons streven is om zoveel mogelijk dure restauraties buiten de deur te houden. Als je met kennis van zaken de objecten schoonhoudt en kleine schades in de gaten houdt, kunnen alleen al de meubels honderd jaar of meer mee. Met die gedachte benaderen we alles in dit huis” stelt Mieke Ligthart-Alderliesten. Willy Maaskant vult het knikkend aan: “Wat we hier doen is niet alleen schoonmaken. Veel wat we doen is preventief om het vergaan of schade te voorkomen.” Willy begon als lid van de tuinploeg, maar knoopt daar nu wekelijks een tweede dag aan vast voor het interieur van het hoofdHuys.

Trotse jonkvrouw
Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen is erg trots op de vrijwilligers die zoveel hart voor Het Huys ten Donck tonen. “Ze staan niet alleen voor het interieur en op de vaste dagen klaar, maar springen ook in als er een specifiek project of activiteit is. Toen we in het historische trappenhuis een steigerbouwwerk hadden staan voor het verduurzamen van de verlichting hebben ze dat ook meteen benut om van de Rococo stuc-krullen, in het plafond op 12 meter hoogte, tientallen jaren stof te verwijderen. Maar ook bij onze Donckse Fair heeft iedereen meegeholpen. Voor de instandhouding van dit monument zijn de vrijwilligers onmisbaar en we zijn hen vanuit de Stichting heel dankbaar voor alle uren en liefde die ze hierin stoppen. En dat geldt net zo voor al onze buitenvrijwilligers! Het is ontzettend leuk om te zien hoe we met de vrijwilligers binnen en buiten een betrokken community op de buitenplaats opnieuw tot leven hebben weten te brengen.”

Bij de grootschalige projecten helpen de vrijwilligers vooral om de kwetsbare onderdelen uit het interieur te beschermen door inpakken en tijdelijk onderbrengen in een intern depot. Maar er is tussendoor ook tijd voor minder urgente zaken en leuke ‘taken’ zoals het volgen van een Masterclass over metaal en de methode voor het poetsen van onze bronzen kanonnetjes. Naast de terugkerende inspectierondes langs het interieur op schades, ongedierte en stof, komen er binnenkort het specialisme monitoring en andere nieuwe taken bij. Hiervoor zal met behulp van een bijdrage uit het Fonds voor Cultuurparticipatie een extra ronde trainingen worden gegeven na de zomervakantie, ook voor nieuwe teamleden, want we willen ons Interieurteam gaan uitbreiden! Eind augustus of begin september wordt aan nieuwelingen in het team een basisworkshop ‘Good Housekeeping’ aangeboden. Op de vaste vrijwilligersdagen worden zij in de praktijk begeleid door de ervaren vrijwilligers.

Spreekt bovenstaand verhaal u aan en wilt u ook iets bijdragen aan het behoud van het interieur van het Huys ten Donck? Of bent u niet zozeer in interieurzaken geïnteresseerd maar lijkt het u wel leuk om als vrijwilliger betrokken te worden op een ander vlak bijvoorbeeld in het groen, bij activiteiten als rondleidingen en events, of archiefwerk en onderzoek naar publicaties? Dan hopen Huys ten Donck vóór 2 juli van u te horen en in de eerste weken van juli nader met u kennis te maken.

Indien u specifiek in de Interieurgroep geïnteresseerd bent, kunt u een e-mail met motivatiebrief en toelichting over uw achtergrond sturen naar iris@erfgoedzorg.nl. Heeft u algemene belangstelling voor vrijwilligerswerk op de buitenplaats, dan kunt eerdergenoemde informatie (plus uw voorkeur voor een bepaald onderwerp of activiteit) sturen naar ontvangen@huystendonck.nl. Als laatste zijn we bij al onze activiteiten en restauratiewerkzaamheden geheel afhankelijk van subsidies en donaties en altijd op zoek naar fondsen en donateurs die Stichting Het Huys ten Donck (culturele ANBI) willen steunen in het mogelijk maken van deze vrijwilligersactiviteiten. Maar ook voor publieksactiviteiten zoals educatieve, door de natuur en historie op de buitenplaats geïnspireerde programma’s voor kinderen, ‘Grand Tours’ (op inschrijving) met verdieping over specifieke onderwerpen en masterclasses op het gebied van vakmanschap, ondernemerschap en duurzaamheid. Bovendien willen we een ludieke bundel maken van liefdesverhalen van Ridderkerkers op de Buitenplaats!

Al deze initiatieven hebben tot doel de belevingsmogelijkheden op de buitenplaats te vergroten en de betrokken community uit te breiden zodat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud van dit unieke monument en alle verhalen kunnen genieten terwijl we toch de kwaliteiten weten te behouden! Spreekt onze aanpak en ambitie u aan en wilt u ons steunen, dan kunt u een bericht sturen via ontvangen@huystendonck.nl en nemen we graag contact met u op om toelichting te geven op de donatiemogelijkheden en projecten.

Meer berichten