Logo decombinatieridderkerk.nl
Wethouder Japenga: "We moeten er nu aan beginnen."
Wethouder Japenga: "We moeten er nu aan beginnen."

“We zijn niet binnen jaar van het gas”

RIDDERKERK - Met de presentatie van de Warmtevisie zet Ridderkerk de eerste concrete stappen richting aardgasvrije gemeente. “Deze visie is niet in beton gegoten, maar het geeft wel het traject aan dat we willen volgen. Daarbij houden we vinger aan de pols om in te kunnen haken op nieuwe ontwikkelingen of nieuwe technieken. Om de vijf jaar wordt de Warmtevisie daarom geactualiseerd” zegt wethouder Marten Japenga.

Voor de Warmtevisie is bekeken welke energiebronnen nu voor de wijken in Ridderkerk mogelijk zijn en waar het beste kan worden begonnen met deze enorme operatie. “Over dertig jaar moet onze gemeente aardgasvrij zijn. Dat krijg je niet in een paar jaar voor elkaar, dus we moeten er nu aan beginnen. De wijken waar we willen starten zullen ook niet binnen een jaar van het gas af zijn. Voor we ergens kunnen beginnen moeten we een wijkplan hebben. Daar worden vanzelfsprekend ook de bewoners bij betrokken. Daarna is de inschatting dat het nog wel acht jaar per wijk duurt voor we bij het eindplaatje zijn” stelt de wethouder.

Warmtenet
In de Warmtevisie wordt Bolnes het meest kansrijk gezien om te starten met de energietransitie. Men ziet er mogelijkheden om als eerste ruim duizend (huur)woningen aan te sluiten op een collectief warmtenet. De geografische ligging maakt dat Bolnes relatief eenvoudig aangesloten kan worden op het Rotterdamse warmtenet.
Warmtenet wordt ook als de energiebron gezien voor Ridderkerk-West, Centrum en Oost, die na Bolnes aan de beurt zullen komen voor de omzettingen. Rond het centrum wordt geothermie als bron gezien voor een eigen warmtenet.
“Het wil niet zeggen dat warmtenet voor een hele wijk de oplossing is. De wijkgrenzen zijn ook niet bepalend bij het maken van wijkplannen. Het kan kleinschaliger tot buurtplannen blijven of wijkoverstijgend zijn. Dat is afhankelijk van wat er technisch mogelijk is en wie er allemaal mee willen doen” benadrukt de wethouder.

Eigen ideeën
Bij de keuze voor de wijken bovenaan het lijstje was ook een belangrijke factor dat Wooncompas er veel huizen heeft. “Met zo’n 8.000 woningen in Ridderkerk is Wooncompas een belangrijke partij voor de energietransitie waar we allemaal voor staan. Woningeigenaren kunnen per wijk bij de plannen aansluiten of zelf met ideeën komen. Er ligt bijvoorbeeld al een bewonersinitiatief voor aquathermie. We schrijven niet voor hoe mensen hun huis gaan verwarmen, maar het zal uiteindelijk wel zonder aardgas moeten.”
Vrij snel na Bolnes hoopt de gemeente ook stappen te kunnen zetten om bedrijfsterrein Donkersloot gasvrij te maken met warmte/koude opslag en aquathermie. Omdat een groot deel van Ridderkerk waterwingebied is kan lang niet overal voor deze techniek worden gekozen.

Isoleren
Zoals het spoorboekje er nu uitziet komt de rest van Ridderkerk pas na 2030 aan de beurt. Voor Drievliet is ook warmtenet in beeld en voor Het Zand gedacht aan all electric oplossingen. De opties voor Rijsoord zijn alles elektrisch of warmtenet. Voor Oostendam wordt vooralsnog gedacht aan hernieuwbaar gas of toekomstige innovaties. Een volgende Warmtevisie zal meer duidelijkheid voor deze wijken brengen.
Wat betreft Japenga hoeven huizenbezitters in wijken die voorlopig niet aan de beurt zijn zeker niet met de armen over elkaar te blijven zitten. “Men kan zich overal natuurlijk al voorbereiden op het loslaten van het gas. Iedereen kan al een eerste stap zetten door de woning optimaal te isoleren. Dat vergt een investering, maar er staat directe energiebesparing tegenover. Wie goed advies wil kan hiervoor terecht bij de Woonwijzerwinkel.”
De wethouder merkt daarbij op dat we allemaal staan voor een grote opgave. “Gezien de vele jaren 60 en 70 woningen zal er veel moeten gebeuren om bestaande woningen goed te isoleren.”
De Warmtevisie wordt een dezer weken gepresenteerd in de raadscommissie. Ook is er een videofilm gemaakt, die te bekijken is op de site van de gemeente bij ‘Hoe gaat de overstap?’.

Meer berichten