Logo decombinatieridderkerk.nl
Wytzke en René van de Buurtbemiddeling  van Facet Ridderkerk
Wytzke en René van de Buurtbemiddeling van Facet Ridderkerk

Buurtbemiddeling helpt ook op afstand

RIDDERKERK - Ook voor de buurtbemiddeling is het anders werken in coronatijd. Bemiddelingsgesprekken bij een kopje koffie zijn er even niet bij. “We doen nu bijna alles telefonisch. Het is een uitdaging om op die manier problemen op te lossen” zegt Wytzke Triemstra, coördinator van Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard.

De rol van de buurtbemiddelaars is hiermee tijdelijk veranderd. In plaats van intermediair tussen de partijen hebben de bemiddelaars nu vooral een adviserende en begeleidende rol:
“Bemiddelingsgesprekken om buren op één lijn te brengen staan nu op een laag pitje. We proberen urgente zaken wel op te pakken, maar het is lastig als je de mensen niet echt in de ogen kunt kijken.”
En dat terwijl er juist nu meer aanvragen voor buurtbemiddeling komen dan gewoonlijk. “We zien een lichte stijging. We krijgen vooral meer klachten over het lawaai van kinderen. Niet zo verbazend nu er meer mensen thuis werken en kinderen ook vaker thuis zijn omdat ze niet of maar enkele dagen in de week naar school gingen” geeft Wytzke aan.

De buurtbemiddelaars proberen in deze situaties vooral aan te sturen op begrip. “Het valt voor ouders ook niet mee dat ze nu de kinderen bijna de hele dag thuis hebben. Die kun je niet zomaar ‘uit’ zetten” stellen de buurtbemiddelaars: “Onze vraag is nu vaak wat men zelf aan de situatie zou kunnen doen. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Mensen zijn op een andere manier naar hun buren of hun eigen klacht gaan kijken.”

Niet laten escaleren
Gewoonlijk zijn het hiervoor getrainde vrijwilligers die bij conflicten met buren om de tafel gaan. Nu zijn het de coördinatoren die met telefonische contacten ergernissen in den minne proberen te schikken. Effectieve communicatie is daarbij het toverwoord.

Tijdig contact opnemen
“Een burenruzie ontbrandt vaak omdat er niet of slecht gecommuniceerd wordt. Bij geluidsoverlast, hinder van een barbecue of een vuurkorf moet je niet ineens over de schutting van alles gaan schreeuwen. Iets vriendelijk vragen op het juiste moment is verstandiger. Vaak zijn buren zich niet eens bewust van overlast die ze geven” vertelt René Belder, die ook als coördinator aan de buurtbemiddeling verbonden is.
Om erger te voorkomen adviseren de buurtbemiddelaars om vooral tijdig contact op te nemen. “Als het escaleert is het achteraf veel moeilijker om de verhoudingen te verbeteren. Wacht daarom niet tot het moment dat het ontploft. Bel ons voor advies wanneer er ergernissen zijn. Samen kunnen we dan bespreken wat de beste strategie is om het de wereld te helpen.”

Vrijwilligers welkom
Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard is bereikbaar via: buurtbemiddeling@facetridderkerk.nl of 0180-432350. Op de website van Facet Ridderkerk is onder het kopje buurtbemiddeling een contactformulier te vinden. Er kunnen zich ook vrijwilligers melden voor een rol als buurtbemiddelaar. Hiervoor kan men een gratis training volgen. “We zijn trots op de deskundige groep vrijwilligers die we voor buurtbemiddeling kunnen inzetten. Daar kunnen nog wel wat mensen bij” aldus Wytzke en René.

Meer berichten