Logo decombinatieridderkerk.nl
Betaald parkeren wordt niet ingeruild voor een blauwe zone
Betaald parkeren wordt niet ingeruild voor een blauwe zone

Geen blauwe zone voor het centrum

RIDDERKERK - Er komt op korte termijn geen proef met een blauwe zone in het centrum van Ridderkerk. Met twee moties werd vorige week in de gemeenteraad ingezet op zo’n proef, maar voor beide was geen meerderheid. De BIZ Winkelhart Ridderkerk is verbijsterd.

De afgelopen maanden lobbyde de BIZ voor een snelle invoering van een (tijdelijke) blauwe zone. De winkeliers zien dat als een troef om in deze moeilijke tijden meer publiek naar het winkelhart te trekken. Burger op 1, PvdA en Leefbaar Ridderkerk wilden vorige maand al deze hartenkreet honoreren. De partijen wilden op 11 juni een motie in stemming brengen voor blauwe strepen rond blokken met nu betaalde parkeerplaatsen. Partij 18PLUS vond dat niet het juiste moment en wilde de blauwe zone betrekken bij de discussie over het Ontwikkelperspectief voor het centrum.
Die toekomstvisie stond vorige week op de raadsagenda. De verwachting was dat de grootste fractie zich zou aansluiten bij de aangehouden motie, maar 18PLUS kwam met een andere motie voor een blauwe zone. Dit voorstel sprak zich met steun van de SGP, GroenLinks en twee leden van Echt voor Ridderkerk uit voor een blauw zone op het parkeerterrein aan de Frans Halsstraat, waar nu gratis parkeren is. “Het is van belang dat er minder langparkeerders zijn en het winkelend publiek de ruimte krijgt” zegt 18PLUS-raadslid Fleur Stip, die de blauwe zone ziet als middel om winkelpersoneel en ambtenaren naar andere plaatsen te laten zoeken. (vervolg op pagina 5: Betaald parkeren blijft)

De BIZ van het winkelhart wil een proef met een blauwe zone juist niet op deze locatie. Dit werd ook voorafgaand aan de raadsvergadering kenbaar gemaakt aan alle raadsleden. “Op geen enkele wijze komt deze motie tegemoet aan de gevraagde pilot om de huidige, betaalde straatparkeerplaatsen om te zetten in een Blauwe Zone. Het is zelfs een verslechtering” aldus de BIZ.
Wethouder Henk van Os sprak zich wel voor deze motie uit en ontraadde een blauwe zone op betaalde parkeerplekken: “We kunnen als gemeente de inkomsten niet missen.”

Verbazing
Verschillende raadsleden zijn verbaasd over de opstelling van Partij 18PLUS. “In hun verkiezingsprogramma staat dat ze voor afschaffing van betaald parkeren zijn. Nu kan dat tijdelijk, maar willen ze niet” aldus PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rijsdijk. Björn Ros van GroenLinks wreef het nog wat extra in. “Het is fantastisch om te horen dat ze het gratis parkeren verder willen inperken.”
Volgens woordvoerster Fleur Stip heeft de gemeente momenteel niet de financiële ruimte. Zij vindt dat er voor gratis parkeren gekeken moet worden naar de oplossing in Zwijndrecht. Onderzoek zou moeten uitwijzen of dit ook voor Ridderkerk een oplossing is. Voor de BIZ is dit op voorhand geen optie. “Men doet voorkomen dat daar de vastgoedeigenaar en ondernemers het gratis parkeren hebben mogelijk gemaakt. In juli 2016 is in Zwijndrecht het gratis parkeren doorgevoerd. Dit is echter tot stand gekomen nadat de gemeente de inkomsten van € 425.000 per jaar heeft laten vallen” reageert het BIZ-bestuur.

Teleurstelling
Daarbij wordt opgemerkt dat de situatie in Ridderkerk heel anders is. “Hier hebben we te maken met 22 vastgoedeigenaren, drie particuliere parkeergarages en een BIZ die ondernemers geen verplichtingen op kan leggen en zelf geen financiële middelen heeft voor dit doel. Tevens is de situatie inmiddels door de economische omstandigheden dermate penibel geworden dat veel ondernemers in de overlevingsmodus zitten.”
Vooral vanwege het laatste is de BIZ ontgoocheld over uit het uitblijven van concrete stappen: “Het bestuur van de BIZ is teleurgesteld in de houding van de gemeente om juist in deze moeilijke tijden, met de verwachting dat de economische tegenwind nog wel even zal aanhouden, geen medewerking geeft aan een pilot waaruit na een jaar zou kunnen blijken dat gratis parkeren een al of niet positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de ontwikkeling van het centrum.”

Meer berichten