Logo decombinatieridderkerk.nl
De PvdA wil een boomgaard zien en geen nieuwe weg
De PvdA wil een boomgaard zien en geen nieuwe weg

PvdA stelt vragen over boomgaard

RIDDERKERK - In 2016 heeft het gemeentebestuur een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de gekapte boomgaard aan de Noldijk in Rijsoord. Met als doel dat er na een jarenlange juridische strijd weer een boomgaard op deze plek zou herleven. 

In 2018 heeft de eigenaar fruitbomen laten aanplanten. Daarbij heeft de gemeente de afspraak gemaakt elk half jaar te controleren of de bomen voldoende groeien. Bijna twee jaar later kan er echter nog nauwelijks van een boomgaard worden gesproken. "De bomen zijn nog steeds erg klein. Ook is een gedeelte van de bomen dood. We willen daarom van het college weten of de ontwikkeling van de boomgaard nog op schema ligt. Zo niet, dan verwachten we van het college dat het zich ervoor inspant dat de gemaakte afspraken worden nagekomen" stelt het raadslid Jilles Soffree.

Derde ontsluitingsweg
In 2012 heeft de provincie een planologische reservering gemaakt voor een derde ontsluitingsweg voor bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, dwars door de boomgaard. Voor de aanleg van deze weg is binnen de begroting van Nieuw Reijerwaard ruim 14 miljoen euro gereserveerd. De provincie heeft bij het maken van die reservering aangegeven dat deze ontsluitingsweg er alleen komt als dit voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard strikt noodzakelijk is. Omwonenden en bijna alle Ridderkerkse partijen hebben zich altijd tegen de derde ontsluitingsweg verzet. PvdA-fractievoorzitter Jeroen Rijsdijk: ‘Wat ons betreft gaat deze reservering definitief van tafel. Er is eerder aan het college gevraagd daar serieus werk van te maken. We zijn inmiddels een kleine 10 jaar verder en aan de onzekerheid voor omwonenden moet een einde worden gemaakt.’

Meer berichten