Logo decombinatieridderkerk.nl
Distels die tot in de kassen zijn doorgedrongen
Distels die tot in de kassen zijn doorgedrongen

Distels in buurt van tuinders moeten bestreden worden

RIDDERKERK - Natuurvereniging IJsselmonde is teleurgesteld over het niet schrappen van de distelverordening in de APV van Ridderkerk. Met de Stichting Natuurbeheer Waalbos was aangedrongen om bestrijding van distels niet meer voor te schrijven. Vóór behoud van de distelregel zijn de agrariërs in Ridderkerk.

Distelzaden op hun percelen zijn voor tuinders een gruwel. Daarom is in de APV voorgeschreven dat distels binnen een straal van 500 meter van (glas)tuinbouw bestreden moeten worden. Ridderkerk is een van de weinige gemeenten die vasthoudt aan deze regel. Volgens burgemeester Attema is gestreefd naar de compromis: “We zaten op de toer om ook hier het distelverbod uit de APV te schrappen. Ook wij hechten aan biodiversiteit. Bovendien wordt er niet vaak om handhaving gevraagd.”
Voorgesteld aan de gemeenteraad werd een APV-regel dat bestrijding van distels alleen verplicht is als er grote aantallen bij elkaar staan op meer dan een vierkante meter. Niet elke distel in de buurt van een akker of kas zou dan bestreden hoeven te worden. Een meerderheid van de raad dacht er anders over. Negen van de elf fracties gingen afgelopen maand mee met een amendement van de SGP en VVD, waardoor de zuivering van distels binnen een straal van 500 meter van akkerbouw en tuinderijen nog steeds opgelegd kan worden. Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Duijn Schouten zou het aantal distels per vierkante meter tot onnodige discussies kunnen leiden. “Wanneer is er sprake van een brandhaard?”
Hij onderstreept daarbij dat tuinders nu al veel last ondervinden van distels. De biodiversiteit zal er volgens Van der Duijn Schouten niet onder leiden. “Als ik voor elke distel in het Oosterpark een euro kreeg was ik een rijk.”

Meer berichten