Logo decombinatieridderkerk.nl
De velden en kantines konden maandenlang niet gebruikt worden
De velden en kantines konden maandenlang niet gebruikt worden

Meer financiële verlichting voor (sport)verenigingen

RIDDERKERK - De gemeente Ridderkerk gaat de huur voor clubs voor meerdere maanden kwijtschelden. De huren van gemeentelijke (sport)accommodaties voor de maanden juni, juli en augustus zullen niet in rekening gebracht worden. De gemeenteraad heeft donderdagavond een motie aangenomen om clubs meer financiële verlichting te bieden.

Het college nam al eerder het besluit om de huren voor sportaccommodaties kwijt te schelden voor de periode 16 maart t/m 31 mei. Daarnaast mochten huurders van gemeentelijk vastgoed schriftelijk verzoeken doen om ook in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.

De gemeenteraad heeft nu besloten om deze coronaregeling met drie maanden te verlengen. De motie hiervoor werd ingediend door Partij 18PLUS, VVD en PvdA. “Veel verenigingen hebben het nu nog moeilijk. Ze hebben maandenlang nauwelijks inkomen gehad en geen buffer kunnen opbouwen” stelt het raadslid John Stip van Partij 18PLUS.

De motie werd omarmd door wethouder Henk van Os en kreeg unanieme steun van de raad. “Dit moeten we steunen. De verenigingen hebben voor de zomerstop niet de gelegenheid gehad voor activiteiten die inkomsten generen” aldus SGP-fractievoorzitter Kees van der Duijn Schouten.

Edward Piena (VVD) onderstreept dat de motie niet alleen verlichting voor sportclubs moet brengen: “Het gaat ons ook om culturele verenigingen en andere clubs. We doen dit niet alleen voor de sportverenigingen.”
PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk roept daarbij het college op om ook clubs te steunen die beschikken over een eigen accommodatie.

Meer berichten