Logo decombinatieridderkerk.nl

Afvalscheiding verbetert in Ridderkerk

RIDDERKERK - Afval scheiden gaat steeds beter in Ridderkerk. De eerste helft van 2020 laat een duidelijke verbetering van de resultaten zien. Het aanbod van restafval daalde in een jaar van 247 kilo per inwoner per jaar naar 175 kilo. Hiermee hebben de inwoners een goede eerste stap gezet op weg naar 30 kilo per inwoner per jaar in 2025.

Sinds 1 januari 2020 worden restafval en PMD (onder andere plastic, blikjes en melkpakken) samen ingezameld. PMD wordt nu achteraf gescheiden door een slimme machine. Ook bieden inwoners steeds meer GFT, papier, glas en textiel gescheiden aan. De inwoners halen dus steeds meer grondstoffen uit het afval.

Effecten coronacrisis
De NV BAR-Afvalbeheer heeft alles op alles moeten zetten om tijdens de coronacrisis het huishoudelijk afval in te zamelen zoals inwoners gewend zijn. Door ervoor te zorgen dat de afvalinzameling ook in coronatijd door kon gaan moest de NV BAR-Afvalbeheer noodgedwongen pas op de plaats maken met de uitrol van het nieuwe inzamelbeleid. Het gevolg hiervan is dat de oorspronkelijke planning, en daarmee de invoering van het variabel tarief per 1 januari 2021, niet wordt gehaald.

Voorzieningen
Het nieuwe inzamelbeleid wordt stap voor stap ingevoerd. Er is gekozen om eerst alle voorzieningen (bijvoorbeeld ondergrondse containers en GFT-cocons) die bij het nieuwe inzamelsysteem horen op orde te brengen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte containerlocaties en aanbiedplaatsen voor minicontainers. De komende tijd worden deze plannen met inwoners gedeeld. Inwoners krijgen dan de gelegenheid om hierop te reageren. Daarna kan de NV BAR-Afvalbeheer beginnen met het plaatsen van extra ondergrondse containers, het aanpassen van reeds geplaatste containers en het definitief maken van de aanbiedplekken van de minicontainers en GFT-cocons.

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 worden de afvalpassen wijk voor wijk uitgedeeld. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en papier/karton en de GFT-cocons gaan vervolgens op slot. Ze zijn dan alleen nog te openen met een afvalpas. De inwoners worden hierover ruim van tevoren geïnformeerd. In het derde kwartaal van 2021 start de proefperiode waarin inwoners de tijd krijgen om te wennen aan het nieuwe systeem. De gehele planning is in deze krant en op www.bar-afvalbeheer.nl te vinden.

Meer berichten