Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Een impressie van het plan Binnenrijk zonder JOP</p>

Een impressie van het plan Binnenrijk zonder JOP

JOP geschrapt uit Binnenrijk

RIDDERKERK - Er komt geen JOP (jongerenontmoetingsplaats) in Driehoek-Het Zand. Het college zal de beoogde hangplek na bezwaren van omwonenden niet opnemen in het nieuwe bestemmingsplan.

Er is tegen de JOP aan de zijde van de Erasmuslaan na het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan bezwaar gemaakt door 32 bewoners en een vereniging van eigenaren. Het college schikt zich naar deze zienswijzen door een JOP op deze locatie niet meer mogelijk te maken.De gemeente wil nu de mogelijkheden bekijken waar deze JOP alsnog een plek kan vinden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het woongenot van omwonenden. Er wordt onder meer gekeken of er mogelijkheden zijn bij sporthal Drievliet, waar jongeren zich nu al vaak ophouden. “Jongeren hebben sinds jaren een plek onder de sporthal voor de parkeerplaatsen aan de zijde van de Vlietlaan. Deze plek blijft voor de jongeren behouden. De precieze locatie en benodigde voorzieningen zullen worden voorbereid in samenwerking met het leefbaarheidsteam” is te lezen in een nieuw voorstel. Een jongerenontmoetingsplek op deze locatie zal wat betreft het college sober worden uitgevoerd. In de Driehoek had een JOP moeten komen met een overkapping.
Er zijn door omwonenden niet alleen bezwaren ingediend over de JOP. Ook de geluidsbelasting, verlichting van het buurtsportveld, parkeerdruk en verkeersafwikkeling worden ter discussie gesteld.
De vaststelling van het bestemmingsplan staat op de raadsagenda voor december. Het moet de realisatie mogelijk maken van het plan Binnenrijk. De verkoop van het eerste appartementengebouw van dit nieuwbouwplan is reeds gestart.

Meer berichten