Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Deze locatie is uit beeld voor de mast van T-Mobile</p>

Deze locatie is uit beeld voor de mast van T-Mobile

Streep door G5-mast in Oosterpark

RIDDERKERK - Er komt geen antennemast op de parkeerplaats in het Oosterpark ter hoogte van de Pelikaan in Ridderkerk-Drievliet. De vergunningsaanvraag voor de plaatsing van een zendmast voor mobiele datacommunicatie is door T-Mobile ingetrokken. De provider gaat in overleg met de gemeente op zoek naar een andere locatie.

De gekozen locatie voor de 5G-mast met een hoogte van ± 40 meter had veel bezwaren losgemaakt van bewoners tegenover dit deel van het Oosterpark. Op het collegebesluit voor de omgevingsvergunning werden 26 bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren over onder meer verlies van uitzicht, waardevermindering van woningen en vrees voor gezondheidseffecten zijn ook toegelicht in een zitting van de bezwaarschriftencommissie, maar tot een uitspraak zal het niet meer komen. T-Mobile heeft vanwege de vele bezwaren van bewoners een streep gezet door de vergunningsaanvraag. De provider wil liever geen langdurig traject in. In een keus voor een andere locatie heeft ook het gemeentebestuur een rol gespeeld. Na de hoorzitting van de bezwarencommissie zijn gesprekken met het telecombedrijf geweest over mogelijke andere plekken. In het vooroverleg was al eerder overgekomen om de mast niet in de woonwijk te plaatsen, maar buiten de randen van de wijk. Afgesproken is om dit op minimaal op honderd meter van woningen te doen.
De parkeerplaats in het Oosterpark voldeed aan die afstand. Burgerparticipatie voor deze locatie had echter niet plaatsgevonden. Ook het college ziet dat als een omissie: “Bij nieuwe aanvragen van een provider zal het betrekken van omwonenden een belangrijk aandachtspunt zijn.”

Meer berichten