Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Het geluid van vrachtwagens is mogelijk bij Ridderkerk sterker dan berekend</p>

Het geluid van vrachtwagens is mogelijk bij Ridderkerk sterker dan berekend

Rijkswaterstaat wil niet herberekenen

RIDDERKERK - Rijkswaterstaat zal voor Ridderkerk geen herberekeningen doen van het geluid van de rijkswegen bij Ridderkerk. Het gemeentebestuur had hierom gevraagd omdat er twijfels zijn over de uitkomsten van het geluidplafond.

In het vorig jaar gepubliceerde Nalevingsverslag geluidsproductieplafonds rijkswegen 2017 was de geluidsemissie bij Ridderkerk in 2017 lager dan in 2008. Dat lijkt niet realistisch. Er is daarom een second opinion gevraagd van het onafhankelijke adviesbureau KuiperCompagnons. Dit bureau stelt dat de werkelijke geluidsproductie hoger is dan de cijfers van Rijkswaterstaat. Het verschil komt vooral door de aanname dat het vrachtverkeer in dezelfde periode zou zijn afgenomen. “De getallen voor vrachtverkeer zijn inschattingen op basis van telpunten. Deze telpunten liggen op grote afstand van Ridderkerk en zijn dus niet nauwkeurig” is de conclusie. De verkeersdeskundigen stellen dat het gaat om een verschil van minimaal 0,5 decibel. Niet uitgesloten wordt dat de geluidsruimte bij Ridderkerk nu al overschreden wordt. Dat zou voor Rijkswaterstaat kunnen betekenen dat er maatregelen getroffen moeten worden met bijvoorbeeld stiller asfalt of geluidsschermen. Met deze informatie heeft Ridderkerk bij aangedrongen om anders te gaan rekenen. Rijkswaterstaat wil daar omwille van “het gelijke speelveld” niet van afwijken: “Het Rijk gaat uit van haar landelijke metingen, methodes en controle.” Het Ridderkerkse college legt zich er niet bij neer. Verzocht is nu om concreet extra metingen van afzonderlijke voertuigcategorieën uit te voeren. Het geluidsaandeel van het vrachtverkeer kan dan veel nauwkeuriger worden bepaald.

Meer berichten