Schoolkluisjes gecontroleerd
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Burgemeester Attema was aanwezig bij een van de kluisjescontroles.</p>

Burgemeester Attema was aanwezig bij een van de kluisjescontroles.

Schoolkluisjes gecontroleerd

RIDDERKERK - Op de drie Ridderkerkse scholen voor voortgezet onderwijs zijn dinsdagmorgen de kluisjes van de leerlingen gecontroleerd. Gelijktijdig gebeurde dat onaangekondigd op het Farel College, het Gemini College en het Máxima College. De kluisjes werden geopend in het bijzijn van de politie, om daarna te worden gecontroleerd op drugs, wapens en vuurwerk. Van één leerling werden verboden zwaar vuurwerk in beslag genomen. Verder werden er geen ongewenste voorwerpen aangetroffen.

De ouders zijn door de schooldirecties geïnformeerd over de kluisjescontrole. Burgemeester Anny Attema, die bij een van de controles een kijkje kwam nemen, had voor de ouders een brief geschreven. ,,Onze kinderen moeten opgroeien in een veilige samenleving. Alleen als iedereen daaraan meewerkt en dat belangrijk vindt, kunnen we dat bereiken. Dat begint thuis, bij de ouders’’, aldus de burgemeester.
Ze legt in de brief uit dat de kluisjescontroles nodig zijn om ervoor te zorgen dat de school een veilige plek blijft. ,,Het is jammer dat deze controles nodig zijn. Onder meer door het groeiend wapenbezit onder jongeren. Denkt u maar aan alle nare steekincidenten met messen. Ook in Ridderkerk hebben we daar helaas mee te maken. Maar we willen daarvan af. We willen onze kinderen niet in zo’n wereld laten opgroeien.’’

De burgemeester hoopt, dat de controleactie ouders en kinderen aanleiding geeft om hierover met elkaar in gesprek te gaan. ,,Want werken aan veiligheid in Ridderkerk, aan een veilige omgeving voor uw kind, begint door erover te praten.’’

Meer berichten