Wethouder Oosterwijk (l) bekijkt de toekomstige bouwlocatie.
Wethouder Oosterwijk (l) bekijkt de toekomstige bouwlocatie.

Knarrenhof als laatste fase van Het Zand

Algemeen

RIDDERKERK - De gemeente Ridderkerk werkt mee aan een initiatief om 27 woningen voor ‘zelfdredzame Ridderkerkse senioren’ te bouwen. De woningen komen in de fase 7 van Het Zand. Al meer dan honderdzestig Ridderkerkers hebben belangstelling getoond voor het initiatief. Het plan omvat 27 woningen in een dubbele hofstructuur. Ongeveer dertig procent bestaat uit sociale huurwoningen, de rest zijn koopwoningen in de goedkopere tot middeldure sector.

De Ridderkerkse initiatiefgroep (Rob Burgerhout, Arianne Ripmeester, Hans van Gameren en Wim Kooiman) heeft voor de uitvoering van de plannen samenwerking gezocht met Stichting Knarrenhof - Onz’ Hof. Deze landelijke stichting heeft tot doel: de bouw van levensloopbestendige woningen voor zelfredzame senioren in zogenaamde Knarrenhofjes. Het idee is dat het vormen van een gemeenschap van gelijkgestemden minstens zo belangrijk is als het ontwikkelen en bouwen van woningen die daarbij passen.
De ontwikkeling van een Knarrenhof op Het Zand geeft senioren de gelegenheid om langer zelfstandig te wonen. De verwachting is dat de bewoners dankzij het concept minder snel een beroep behoeven te doen op voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het initiatief draagt ook bij aan een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad.

Stichting Knarrenhof krijgt een jaar de tijd om samen met de aanstaande bewoners een uitvoerbaar plan te ontwikkelen en van de gemeente de grond aan te kopen.

Advertenties uit de krant