Afbeelding

Belangstelling voor museum

Algemeen

RIDDERKERK - Er is al serieuze belangstelling voor de koop van het museum Johannes Postschool in Rijsoord. Op Funda is de informatie over het museum aan de Rijksstraatweg binnen een week door ruim 12.000 mensen bekeken. De makelaar heeft bovendien al afspraken voor bezichtigingen kunnen maken met enkele geïnteresseerden. “De belangstelling is groot. Ik had niet verwacht dat er al zo snel serieuze gegadigden zouden zijn” zegt museumeigenaar Ad Los.

Een snelle verkoop zal overigens wel onder voorbehoud zijn. Het eerste recht van koop heeft de gemeente Ridderkerk. Dit is zo opgenomen in de overdrachtsakte van het vroegere schoolgebouw, die 25 jaar geleden door de gemeente en Los werd overeengekomen. Met een prijs op basis van een taxatie van een onafhankelijk taxateur zal het gebouw aan de gemeente aangeboden moeten worden. Wanneer de gemeente niet ingaat op deze aanbieding (of twee maanden niet reageert) is de eigenaar niet meer aan deze afspraak gehouden.

Of de gemeente gebruik zal maken van het eerste recht tot koop is nog niet bekend. Richting gemeentehuis is nog geen aanbieding gedaan voor de overname van de museumschool. Wel heeft de eigenaar bijna twee jaar geleden verzocht om de voorwaarde tot aanbieding aan de gemeente te schrappen. Op antwoord op dit verzoek wordt nog gewacht. Toen het gebouw in 1996 werd verkocht was een voorwaarde dat het lokaal waar Nederland op 15 mei 1940 capituleerde behouden zou blijven als klaslokaal. Ad Los maakte in de lokaal een bijna levensechte reconstructie van de ondertekening van de capitulatie. Daarnaast bouwde hij de voormalige school uit tot een compleet museum met een compleet museum met onder meer een filmlokaal, planetarium en observatorium. 

Andere situatie
“De investeringen in deze inrichting overtreffen de investering in het gebouw zelf, dan ook verre. Van enigerlei vorm van speculatie, kan in de meest gunstige scenario’s, dan ook geen sprake zijn. Omdat de rechten van de gemeente Ridderkerk, slechts het gebouw betreffen, is er sprake van een volkomen andere situatie” vindt Ad Los, die het gebouw met de volledige inhoud wil verkopen.
De gemeente Ridderkerk nam het eerste recht tot koop in de overdrachtsakte op om eventuele speculatie met het gebouw tegen te gaan. “Gebouw en inrichting zijn door de jaren heen een onlosmakelijk geheel geworden, dat landelijk, maar ook van buiten onze landsgrenzen, als museum naam heeft gemaakt en goed wordt bezocht. Het voortbestaan van het gebouw als museum, is naar mijn overtuiging het best gediend, als allerlei belemmerende voorwaarden, dan niet aan de orde zijn.”

Advertenties uit de krant