SV Bolnes verliest rechtszaak over afrekening energiekosten
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Even geen reden tot juichen voor SV Bolnes, want de voetbalclub verloor de rechtszaak tegen Sport en Welzijn over de energiekosten.</p>

Even geen reden tot juichen voor SV Bolnes, want de voetbalclub verloor de rechtszaak tegen Sport en Welzijn over de energiekosten.

SV Bolnes verliest rechtszaak over afrekening energiekosten

RIDDERKERK - Ook nu er niet gevoetbald wordt heeft SV Bolnes een gevoelige nederlaag geleden. De voetbalclub heeft de rechtszaak over de afrekening van de energiekosten verloren. Het clubbestuur wilde geld zien, maar is nu veroordeeld tot betaling van ruim 31.000 euro.

SV Bolnes had in deze zaak een bedrag van 48.000 euro gevorderd van stichting Sport en Welzijn. De club zou dat bedrag de afgelopen jaren teveel hebben betaald aan energiekosten en legde daarom vorig jaar beslag op de tegoeden van de verhuurder van de sportvelden. In afwachting van de verrekening werd ook gedeeltelijk gestopt met betaling van de huurpenningen. 

Terugbetalen

Dat is met de uitspraak van de rechter als een boemerang teruggekomen. SV Bolnes moet ruim 11.000 euro aan achterstallige huurgelden betalen, een bedrag dat nog vermeerderd zal worden met wettelijke rente. Daarnaast moet bijna 15.000 euro aan Sport en Welzijn worden terugbetaald. Er is vastgesteld dat SV Bolnes in de verrekening van de energiekosten teveel geld heeft ontvangen. Het conflict betreft het energieverbruik van Bolnes in de jaren 2004 t/m 2016. Sport en Welzijn bracht in die jaren bij de huurprijs ook energiekosten in rekening. 

Per 1 januari 2017 sloot SV Bolnes zelf contracten af met energieleveranciers. Dat resulteerde in veel lagere energierekeningen. Gebaseerd op twee jaar eigen meterstanden berekende SV Bolnes dat de energiekosten over de jaren 2004 t/m 2016 neer zou moeten komen op een bedrag van rond de 8500 euro. In die jaren is er door de club ruim 80.000 euro aan energiekosten aan Sport en Welzijn betaald.

Volharden

Op twee vette facturen die de voetbalvereniging daarna naar de verhuurder stuurde werd gereageerd met terugbetaling van 30.000 voor de energie in de jaren 2010 t/m 2016. In die periode werden de meterstanden geschat en bracht Sport en Welzijn vaste bedragen voor de energie in rekening. Nader onderzoek leerde dat de veldbeheerder met de terugbetaling te gul was geweest. Met informatie van Eneco en een rapport van Energica BV werd het energieverbruik overtuigend in beeld gebracht en claimde Sport en Welzijn terugbetaling van bijna 15.000 euro.

De voetbalvereniging bleef volharden in de claim van 48.000 euro. De club heeft dit echter niet hard kunnen maken bij de rechter. Volgens de rechter is deze berekening onvoldoende onderbouwd. SV Bolnes ging met haar calculatie in de jaren terug op basis van de energierekeningen van 2017 en 2018. Sport en Welzijn heeft hard kunnen maken dat de verrekeningen voor de jaren 2004 t/m 2009 waren gebaseerd op het daadwerkelijke energieverbruik. Voor de verdere jaren heeft de rapportage van Energica aangetoond dat de energiekosten terecht zijn doorbelast.

5500 euro

Volgens Sport en Welzijn is het wel te verklaren dat Bolnes nu minder energie verbruikt: “In de calculatie is geen rekening gehouden met de fluctuatie in het aantal voetbalteams. In 2006 speelden er 22 teams en in 2019 8 teams bij SV Bolnes. Ook kunnen de lichtmasten naast de voetbalvelden apart aan- en uitgezet worden.”
Naast de te verrekenen huur- en energiekosten draait SV Bolnes ook op voor de juridische kosten. Daarmee is de rekening verhoogd met ruim 5500 euro.

Het is niet de eerste keer dat club van Bolnes een financieel conflict heeft met Sport en Welzijn. Door achterstallige betalingen balanceerde de club in 2012 op rand van faillissement. Er stonden toen enkele sponsors voor de club op.

Meer berichten