Nog even geen individuele beprijzing afval, eerst half jaar ervaring opdoen
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>De ondergrondse containers die er nu al zijn, zijn nog voor iedereen open, maar na de laatste plaatsing zijn deze alleen te openen met een pasje. </p>

De ondergrondse containers die er nu al zijn, zijn nog voor iedereen open, maar na de laatste plaatsing zijn deze alleen te openen met een pasje.

Nog even geen individuele beprijzing afval, eerst half jaar ervaring opdoen

RIDDERKERK - Wethouder Marten Japenga verwacht dat het nieuwe afvalsysteem van de gemeente Ridderkerk in de zomer volledig operationeel zal zijn. Er kan dan nog een halfjaar ervaring worden opgedaan voordat er gestart kan worden met de individuele beprijzing van het afval.

De wethouder maakte vorige week in de commissievergadering bekend dat er voor de hoogbouw nog 32 ondergrondse containers geplaatst moeten worden. Hij verwacht dat deze containers tussen week 4 en week 9 op hun plek gezet kunnen worden. Over acht locaties voor de plek van containers wordt nog overleg gevierd tussen verenigingen van eigenaren of omwonenden. Daarnaast moet het college nog beslissen over vier bezwaren die zijn ingediend op het concept-plaatsingsplan.

Zorgvuldig afsluiten

De ondergrondse containers die nu al op hun plek staan zijn nog voor iedereen te openen. Daar komt een einde aan als alle containers zijn geplaatst. Ze zullen dan alleen nog te openen zijn door rechtmatige pashouders. Met die pas zal ook bijgehouden kunnen worden hoeveel keer per jaar restafval in de container wordt gedeponeerd.
Volgens wethouder Japenga zal het afsluiten van de containers zorgvuldig per locatie gebeuren. “Er zijn geen problemen, maar we moeten dit goed organiseren.”

De wethouder reageert hiermee op kritiek van de commissieleden Edward Piena (VVD) en Karin Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk), die vinden dat het te langzaam gaat. “We zijn nu al twee jaar bezig. 2020 zou het jaar van gewenning worden. Als dit weer uitloopt lopen we straks weer achter de feiten aan” stelt Piena.

Gewenning

De wethouder is optimistischer: “We moeten ook onze zegeningen tellen. Er is al veel ingeregeld en we zien al betere scheidingsresultaten. Ik hoor ook positieve verhalen van mensen die minicontainers hebben gekregen. Die hebben er het afgelopen jaar al aan kunnen wennen. Na de zomervakantie begint de gewenning voor alle bewoners.”

Meer berichten