Opgelet: deze week aanslagen waterschapsbelastingen Hollandse Delta
Logo decombinatieridderkerk.nl
<p>Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. </p>

Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken.

Opgelet: deze week aanslagen waterschapsbelastingen Hollandse Delta

RIDDERKERK - Deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor de dijken, het zuiveren van afvalwater, waterhuishouding en veilige wegen. 

Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen, de zogenaamde heffingen. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken.

Wegheffing

Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen. SVHW int de aanslagen voor het waterschap. 

Men kan betalen via de QR code of de link op het aanslagbiljet en via de beveiligde omgeving ‘Mijn SVHW’ op www.svhw.nl. Men kan in termijnen betalen voor de vervaldatum of over het jaar via automatische incasso.

Meer berichten